Mika Kamensky: STRATEGIA ON VÄLTTÄMÄTÖN – MUTTA EI RIITTÄVÄ – EHTO YRITYKSEN MENESTYKSELLE

Olen usein väittänyt, että pitemmällä aikavälillä vain ne organisaatiot menestyvät, joiden strategia on kunnossa. Vaikka väittämä on tosi, se on kuitenkin vain puolitotuus – tai tarkkaan ottaen vain neljännestotuus. Yritys voi menestyä vain, jos se tekee oikeita asioita suhteessa toimintaympäristöönsä – ja tästähän strategiassa on viime kädessä kysymys.

Mika Kamensky

Menestysstrategiassa on aina kolme haastetta: 1) on pystyttävä luomaan menestysstrategia, 2) on pystyttävä toteuttamaan strategia erinomaisesti ja 3) on pystyttävä uudistamaan menestysstrategia riittävän ajoissa ja riittävän voimakkaasti. Kuinka suuri vaikeuskerroin kussakin näistä tekijöistä on, vaihtelee toimialan, yrityksen ja tilanteen mukaan.

Yrityksen menestyksellinen toiminta edellyttää oikean strategian lisäksi ennen kaikkea kolmea tekijää: johtaminen, osaaminen ja vuorovaikutus verkostoineen. Kaikki nämä tekijät voivat olla esteenä menestysstrategian toteuttamiselle ja/tai uudistamiselle: johtaminen ei pysty toteuttamaan tai uudistamaan strategiaa, osaaminen ei riitä strategian toteuttamiseen tai uudistamiseen tai vuorovaikutussuhteet ja -taidot eivät ole riittävät.

On paljon keskusteltu näiden keskeisten menestystekijöiden tärkeysjärjestyksestä. Kysymyksen asettelu on siinä mielessä väärä, että kaikki tekijät ovat voimakkaassa riippuvuus- ja vuorovaikutussuhteessa toisiinsa. Lyhyellä tähtäyksellä strategia on kuitenkin ensisijainen, koska jos organisaatio tekee vääriä asioita, ei asiantilaa pystytä muilla tekijöillä kovin nopeasti korjaamaan.

Kulttuuriin voi vaikuttaa

Viime vuosina sanonta ”yrityskulttuuri syö strategian aamiaiseksi” on ollut suosittu. Tällä tarkoitettaneen, että strategia ei voi toteutua, jos yrityskulttuuri on strategian kannalta väärä. Tämä pitää varmasti paikkansa, mutta yrityskulttuurihan muodostuu viime kädessä strategian, johtamisen, osaamisen ja vuorovaikutuksen moniulotteisesta ja -muotoisesta vuorovaikutuksesta. Näin ollen yrityskulttuurin kehittäminen vaatii tarkkaa diagnoosia niin strategiasta, johtamisesta, osaamisesta kuin vuorovaikutuksesta verkostoineen.

Edellä olevan perusteella yhteenvetona voidaan todeta, että yrityksen pitkäjänteinen menestys edellyttää seuraavia toimenpiteitä:

1) Ensin on varmistettava, että yritys tekee niin laadukasta strategiatyötä, että yritys tekee oikeita asioita suhteessa toimintaympäristöönsä.

2) Strategian toteuttaminen ja uudistaminen vaatii laadukasta ja pitkäjänteistä työtä johtamisen, osaamisen ja vuorovaikutuksen alueilla.

3) Pitkäjänteinen ja korkeatasoinen työskentely strategian, johtamisen, osaamisen ja vuorovaikutuksen alueilla tuottaa sellaisen yrityskulttuurin, jolla nykyisessä monimutkaisessa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa voi pitkäkestoisemmin menestyä.

Mika Kamensky 11.4.2018

KTM, LJK Mika Kamensky on konsultoinut ja valmentanut satoja yrityksiä ja tuhansia yksiköitä. Hän on Suomen strategisen johtamisen seuran perustajajäseniä ja on toiminut pitkään seuran hallituksessa ja puheenjohtajana.

Aiheesta lisää:

Mika Kamensky: Strateginen johtaminen

https://shop.almatalent.fi/strateginen-johtaminen-2262-1.html

Mika Kamensky: Menestyksen timantti

https://shop.almatalent.fi/menestyksen-timantti.html

Lue lisää: