Mihin osakeyhtiölain kohtaan liittyy "osuudet, joihin pääomalainojen haltijat ovat oikeutettuja"?

KLT, MBA, KHT Jukka Hämäläinen vastaa lukijan kysymykseen.

Oheisessa kuvassa on esitetty laskelma jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta. Kysymys liittyy laskelman kohtaan: Osuudet, joihin pääomalainojen haltijat ovat oikeutettuja.

Mihin osakeyhtiölain tai muun lainkohtaan tuo oikaisu liittyy?

Jukka Hämäläinen: 

Osakeyhtiölaki 12:1 § 2 kohta

  • Pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän.

Jos pääomalaina on erääntynyt ja osakeyhtiölain mukaan on mahdollista palauttaa pääomalainaa edellä mainitun laskentatavan mukaisesti, niin esitetään tässä laskennallinen summa.  Laskelmalla on esitetty se summa, joka voidaan muulla tavoin jakaa voitonjakokelpoisten verojen rajoissa.

Tämän voisi esittää myös niin, että ottaisi pois laskelmasta ja kirjaisi laskelman jälkeen maininnan siitä summasta,  jonka suuruiseen summaan (lainan lyhennys) pääomalainan haltijat olisivat oikeutettuja.

Huomioi kuitenkin, että korkoa tämä ei tarkoita, koska korko, joka voidaan maksaa ja tulee maksaa, on kirjattu tilinpäätökseen jo suoriteperusteisesti.

***

Jukka Hämäläinen on digitaalisen, päivittyvän  Osakeyhtiön tilinpäätösmallit ja ohjeistus -teoksen kirjoittaja. 

Teoksesta on ilmestynyt myös kirja Osakeyhtiön tilinpäätösmallit ja ohjeistus (Alma Talent, 2020).

Lue lisää: