Marraskuussa voimaantulevaa lainsäädäntöä

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan marraskuussa 2018.

Marraskuun alusta (1.11.2018) tulevat voimaan seuraavat säädösmuutokset ja uudet säädökset:

 • L eläinjalostustoiminnasta 319/2014 on muutettu L:lla 514/2018.
 • Ennakkoperintäasetus 1124/1996 on muutettu VNA:lla 821/2018.
 • Vaalilaki 714/1998 on muutettu L:lla 939/2017.
 • VNA merenhoidon järjestämisestä 980/2011 on muutettu VNA:lla 829/2018.
 • VNA Itä-Lapin luonnonsuojelualueista 646/2017 on muutettu VNA:lla 804/2018.
 • L Harmaan talouden selvitysyksiköstä 1207/2010 on muutettu L:lla 414/2018.
 • VHp luonnollisen henkilön ja kuolinpesän ennakonkannon alarajasta ja kantoeristä 605/2017 on kumottu VHp:llä 783/2018.
 • MtMA puhdasrotuisten nautojen sekä niiden sukusolujen alkioiden polveutumistodistuksista 350/2014 on kumottu MtMA:lla 559/2018.
 • MtMA puhdasrotuisten lampaiden ja vuohien sekä niiden sukusolujen ja alkioiden polveutumistodistuksista 351/2014 on kumottu MtMA:lla 559/2018.
 • MtMA puhdasrotuisten ja risteytettyjen sikojen sekä niiden sukusolujen ja alkioiden polveutumistodistuksista 352/2014 on kumottu MtMA:lla 559/2018.
 • MtMA rekisteröityjen hevoseläinten sekä niiden sukusolujen ja alkioiden polveutumistodistuksista 353/2014 on kumottu MtMA:lla 559/2018.
 • MtMA jalostukseen käytettävien eläinten sekä niiden sukusolujen ja alkioiden tuontia koskevista polveutumistodistuksista ja eräistä muista asiakirjoista 354/2014 on kumottu MtMA:lla 559/2018.
 • MtMA kantakirjan rakenteesta ja eläimen merkitsemisestä kantakirjaan 1024/2014 on kumottu MtMA:lla 559/2018.
 • MtMA jalostukseen käytettävien eläinten jalostusarvon määrittämisestä 1025/2014 on kumottu MtMA:lla 559/2018.

4.11.2018 tulee voimaan osa VNA:lla 831/2018 tehdyistä muutoksista VNA:een lelujen turvallisuudesta 1218/2011.

26.11.2018 tulee voimaan osa VNA:lla 831/2018 tehdyistä muutoksista VNA:een lelujen turvallisuudesta 1218/2011.

 

Lue lisää: