Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisesta toivotaan kommentteja

Ympäristöministeriö pyytää kommentteja keskustelupaperista, johon on koottu ideoita ja näkemyksiä alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän ja rakentamisen ohjauksen kehittämisestä. Keskustelupaperi on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen tueksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on käynnistymässä kevään aikana. Uudistus tullaan valmistelemaan parlamentaarisesti.

Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, kehittää rakentamisen ohjausta ja helpottaa lain toimeenpanoa. Huomioon otetaan myös alueidenkäytön suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen tulevaisuuden näkymät, aluehallinnon muutokset ja jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö.

Ympäristöministeriössä on vahvistettu uudistuksen tietopohjaa monin tavoin yhteistyössä sidosryhmien ja kansalaisten kanssa. Selvitysten ja hankkeiden lisäksi on järjestetty sidosryhmätilaisuuksia, kyselyjä ja työpajoja. Työn tuloksia on koottu keskustelupaperiin, jota on työstetty myös osallistavasti mm. useiden verkkoaivoriihien avulla.

Kommentteja voi antaa kyselylomakkeen kautta 15.5. saakka.

Lähde ja lisätietoja: ympäristöministeriön tiedote.

Lue lisää: