Maaliskuussa voimaantulevaa lainsäädäntöä

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan maaliskuussa 2019.

Maaliskuun alusta voimaan tulleita uusia säädöksiä ovat L Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta 179/2019 ja L kuntien kulttuuritoiminnasta 728/1992 on korvattu uudella L:lla kuntien kulttuuritoiminnasta 8.2.2019/166.

1.3.2019 voimaan tulevia säädösmuutoksia ovat

 • L Finanssivalvonnasta 878/2008 on muutettu L:lla 22.2.2019/215.
 • L vaihtoehtorahastojen hoitajista 162/2014 on muutettu L:lla 22.2.2019/214.
 • Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009 on muutettu L:lla 8.2.2019/183.
 • L ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä 101/2001 on muutettu L:lla 8.2.2019/202.
 • Kuntalaki 410/2015 on muutettu L:lla 8.2.2019/175.
 • Lahjanlupauslaki 625/1947 on muutettu L:lla 22.2.2019/216.
 • Tuomioistuinlaki 673/2016 on muutettu L:lla 22.2.2019/209.
 • Valtion virkamieslaki 750/1994 on muutettu L:lla 8.2.2019/181.
 • L sidotusta pitkäaikaissäästämisestä 1183/2009 on muutettu L:lla 22.2.2019/220.
 • Sijoituspalvelulaki 747/2012 on muutettu L:lla 22.2.2019/218.
 • Sijoitusrahastolaki 48/1999 on muutettu L:lla 22.2.2019/213.
 • L Finanssivalvonnan valvontamaksusta 879/2008 on muutettu L:lla 22.2.2019/217.
 • SiSMA erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta 612/2015 on muutettu SisMA:lla 24.1.2019/152.
 • Kiinteistörahastolaki 1173/1997 on muutettu L:lla 22.2.2019/219.
 • L valtiokonttorista 305/1991 on muutettu L:lla 8.2.2019/180.
 • Rahoitusvakuuslaki 11/2004 on muutettu L:lla 22.2.2019/221.

 

Lue lisää: