Maaliskuussa 2020 voimaan tulevaa lainsäädäntöä

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan maaliskuussa. 

Maaliskuussa 2020 tulevat voimaan muun muassa seuraavat säädökset ja säädösmuutokset:

 • Rahankeräyslaki on korvattu L:lla 863/2019.
 • Rikoslaki on muutettu L:lla 864/2019.
 • L verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta on muutettu L:lla 865/2019.
 • Joukkorahoituslaki on muutettu L:lla 866/2019.
 • VNA työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta on muutettu VNA:lla 1095/2019.
 • Rahankeräyslaki on muutettu L:lla 1359/2019.
 • L eduskunnan virkamiehistä on muutettu L:lla 35/2020.
 • TEMA ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista on korvattu TEMA:lla 60/2020.
 • SisMA poliisin virkapuvusta on muutettu SisMA:lla 62/2020.
 • Metsästysasetus on muutettu VNA:lla 64/2020.
 • VNA liikenne- ja viestintäministeriöstä on muutettu VNA:lla 65/2020.
 • VNA aravavuokratalojen purkamiskustannuksiin myönnettävästä avustuksesta on muutettu VNA:lla 67/2020.
 • Uusi SisMA rahankeräyksistä 68/2020.
 • Valtion virkamiesasetus on muutettu VNA:lla 71/2020.
 • Uusi VvMA talletussuojarahaston ja talletuspankkien välisten lainasopimusten ehdoista 75/2020.
 • Liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestys on muutettu LiikMA:lla 76/2020.
 • UMA ulkomaanedustuksen korvauksista on muutettu UMA:lla 79/2020.
 • VHp sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahantuotujen tupakkatuotteiden verotusarvoista on korvattu VHp:lla 84/2020.
 • VNA merenkulun ympäristönsuojelusta on muutettu VNA:lla 85/2020.

Lainsäädäntöä on tätä listausta varten seurattu Suomen säädöskokoelman numeroon 85/2020.

Lue lisää: