Luopumistuen saajille mahdollisuus palkkatyöhön korona-aikana

Maatalouden luopumistukeen oikeutetut voivat osallistua loppuvuoden ajan esimerkiksi maatalouden kausitöihin ilman että heidän tukensa pienenee tai sen maksatus keskeytyy.

Helpotus tulee voimaan taannehtivasti 16.3.2020 alkaen, ja se on voimassa vuoden 2020 loppuun, mikäli eduskunta hyväksyy hallituksen antaman lakiesityksen (HE 76/2020 vp). Esitys on osa hallituksen koronakriisin lievennystoimia poikkeusolojen aikana.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän mukaan esityksellä helpotetaan osaltaan kausityöongelmaa. Asiantuntevaa työpanosta tarvitaan erityisesti alkutuotannon kannalta kriittisillä aloilla maataloudessa ja puutarha-alalla, hän korostaa.

Hallinnollisen taakan näkökulmasta nyt annetun lakiesityksen arvioidaan olevan myös toteutukseltaan yksinkertaisin vaihtoehto Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle (Mela), joka hoitaa maatalouden harjoittamisesta luopuneiden tuen maksatuksen.

Esityksen piirissä on noin 1 900 luopumistuen saajaa.

Lähde: maa- ja metsätalousministeriön tiedote.

 

Lue lisää: