Luoma: Huomioitavat muutokset Verohallinnon sähköisessä asioinnissa

Vuoden 2018 aikana Verohallinnon sähköisen asiointipalvelun OmaVeron toiminnallisuuksia on laajennettu. Lisäksi aiemmin käytössä olleen Verohallinnon oman tunnistautumistavan Katso-tunnisteen rinnalle on tullut käyttöön Suomi.fi-tunnistautuminen myös Verohallinnon palveluihin.

OmaVero-palvelu

Marraskuusta 2017 alkaen yhtiön tuloveroilmoitus on tullut jättää sähköisesti. Oma-aloitteisten verojen osalta sähköinen ilmoittaminen tuli pakolliseksi jo tammikuussa 2017. Sähköiseen asiointiin siirtymisen myötä entinen Verotili-palvelu muuttui OmaVeroksi, jonka kautta yhtiö voi nykyään hoitaa lähes kaikki veroasiansa.

OmaVeron toiminnallisuuksia on laajennettu niin, että käytännössä kaiken veroasioinnin voi nykyään hoitaa sen kautta. Viime vuonna PwC julkaisi uutisen yhteisön lisäennakkoverojen maksun aikaistumisesta.

Muistathan, että mahdollinen lisäennakko on maksettava kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, mikäli haluaa välttää lisäennakolle määrättävän koron.

Nämä ennakonmuutoshakemukset voi toimittaa OmaVeron kautta samoin kuin muun muassa hakea lisäaikaa tuloveroilmoituksen toimittamiselle, hakea verotukseen oikaisua, muuttaa yhtiön tilinumeron sekä vastata selvityspyyntöihin.

OmaVeron kehittäminen on osa pyrkimystä reaaliaikaistaa yhteisöjen verotusta. OmaVerosta yhtiö näkee ajantasaisen tilanteensa maksettujen ja maksamattomien tuloverojen ja oma-aloitteisten verojen osalta. Yhtiö voi myös tarvittaessa maksaa veroja suoraan palvelun kautta. OmaVerossa voi myös toimittaa tuloveroilmoituksen sekä arvonlisäveroilmoitukset, ja palvelun postilaatikkoon yhtiö saa kaiken Verohallinnon lähettämän postin sähköisenä, mukaan lukien verotuspäätökset välittömästi niiden antamisen jälkeen.

On hyvä huomata, että OmaVero on tullut marraskuussa 2018 käyttöön myös henkilöasiakkaiden veroasiointiin, mutta yhteisöjen osalta palkkoihin ja palkkioihin liittyvä ilmoittaminen on vuoden 2019 alusta siirtynyt tulorekisteriin.

Suomi.fi-tunnistautuminen

Marraskuusta 2018 lähtien Verohallinnon asiointipalveluihin on voinut tunnistautua Katso-tunnisteen lisäksi Suomi.fi-tunnistautumisen avulla. Suomi.fi-tunnistautuminen perustuu pankkitunnuksiin, varmennekorttiin tai mobiilivarmenteeseen, mikä mahdollistaa toistaiseksi tunnistautumisen vain henkilöille, joilla on suomalaisen pankin myöntämät pankkitunnukset. Tämän vuoksi Katso-tunnistautuminen on edelleen mahdollista, kunnes ulkomaisten toimijoiden Suomi.fi-tunnistautuminen tulee mahdolliseksi. Arvioitu ajankohta Katso-tunnisteen käytön päättymiselle on vuoden 2019 lopussa.

Jos yhtiö antaa valtuuksia sähköiseen ilmoittamiseen esimerkiksi palveluntarjoajalle, on hyvä huomata erot Katso-roolien ja Suomi.fi-palvelussa käytössä olevien valtuuksien välillä.

Katso-tunnistautumisesta tutut useat eri roolit eivät ole käytössä Suomi.fi:ssä, vaan siellä organisaation veroasioihin on kaksi eri valtuutta: veroasioiden hoitaminen ja veroilmoittaminen.

Veroasioiden hoitaminen -valtuus antaa oikeudet toimia OmaVerossa, Ilmoitin.fi-palvelussa sekä Lomake.fi:ssä, kun taas veroilmoittaminen ei anna pääsyä OmaVeroon vaan pelkästään ilmoituspalveluihin. Tämä on hyvä ottaa huomioon valtuuksia antaessa tai pyytäessä.

Oli käytössä sitten Katso- tai Suomi.fi-tunnistautuminen, valtuudet on hyvä tarkistaa ja mikäli tarvetta, valtuuttaa palveluntarjoaja hyvissä ajoin. Molempien tunnistautumisvaihtoehtojen kohdalla on muistettava, että valtuuden antamisen voi vahvistaa vain valtuuden antavan yhtiön kaupparekisteriin merkitty nimenkirjoittaja.

Sähköinen ilmoittaminen

Vaikka tuloveroilmoituksen voikin jättää OmaVerossa, se tulee siellä täyttää manuaalisesti lomake lomakkeelta. Tämä korostaa inhimillisen virheen mahdollisuutta. On hyvä kartoittaa vaihtoehtoja veroilmoituslomakkeiden manuaaliselle täyttämiselle ja miettiä, olisiko mahdollista tuottaa järjestelmän avulla valmis veroilmoitustiedosto, jonka voi toimittaa esimerkiksi Ilmoitin.fi-sivuston kautta Verohallintoon. Jos veroilmoitustiedoston tuottava järjestelmä on linkitetty kirjanpitoon, auttaa se myös kirjausketjun säilyttämisessä kirjanpidon tositteista tilinpäätökseen ja veroilmoitukseen.

Lue lisää: