Lomautetun työntekijän irtisanominen

Koronaviruksen johdosta moni työntekijä on joutunut lomautetuksi. Poikkeuksellisen ajan jatkuessa edelleen, on alkanut esiintyä myös tilanteita, joissa joudutaan harkitsemaan lomautettuna olevan työntekijän irtisanomista.

Kuva: Alex Kotliarskyi/Unsplash

Yhteistoimintamenettelystä

Lomautuksia koskevien yt-neuvottelujen osalta on työsopimuslakiin säädetty ja työehtosopimuksiin sovittu poikkeuksia, jotka lyhentävät neuvotteluajan viiteen päivään. Myös lomautusilmoitusaika on tilapäisesti lyhennetty viiteen päivään. Nämä poikkeukset ovat voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.
Irtisanomisten osalta mitään tällaisia poikkeuksia ei ole säädetty lakiin, eikä sovittu työehtosopimuksiin. Yt-neuvotteluajat ovat joko 14 päivää tai kuusi viikkoa ja irtisanomisajat ovat samat kuin ennenkin, eli lyhimmillään 14 päivää ja enimmillään kuusi kuukautta.

Lomautetun työntekijän irtisanomista koskeva säännös

Työsopimuslaissa on lomautetun työntekijän irtisanomista koskeva erityissäännös. Sen mukaan lomautettuna olevalle työntekijälle, joka irtisanotaan, on maksettava irtisanomisajan palkka lomautuksesta huolimatta.

Eräissä tapauksissa tästä irtisanomisajan palkasta saa vähentää 14 päivän palkan. Tämä vähennysoikeus on, jos työntekijä on lomautettu laissa tai työehtosopimuksessa olevaa, 14 päivää pitempää lomautusilmoitusaikaa noudattaen. Neljäätoista päivää pitempiä lomautusilmoitusaikaoja on esimerkiksi toimihenkilöiden työehtosopimuksissa. Jotta vähennyksen saisi tehdä, on 14 päivää pitemmän lomautusilmoitusajan perustuttava nimen omaan lakiin tai työehtosopimukseen.

Jos lomautusilmoitusaika on ollut laissa oleva 14 päivää, ei edellä mainittua vähennystä voi tehdä. Silloin, kun vähennyksen saa tehdä, on se edellä mainittu 14 päivää, ei enempää.
Laissa ei ole yleistä säännöstä, joka kieltäisi työntekijän kutsumisen työsopimuksensa mukaisiin töihin irtisanomisajaksi. Tässä tapauksessa irtisanomisajan palkasta ei tietenkään saa tehdä mitään vähennystä.

Irtisanotun työntekijän työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus

Työsopimuslakiin lisättiin vuonna 2016 säännös, joka oikeuttaa taloudellisella tai tuotannollisella irtisanomisperusteella irtisanotun työntekijän saamaan työantajan kustantamaa, työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta.

Edellytyksenä on, että työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää ja että työntekijä on ollut työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta ennen työsuhteen päättymistä.
Valmennus tai koulutus on annettava pääsääntöisesti kahden kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä ja sen arvo on yhden kuukauden palkka. Yhden kuukauden palkka lasketaan kyseisen toimipaikan henkilöstön keskipalkasta tai irtisanotun työntekijän palkasta, jos se on keskipalkkaa korkeampi.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Lisää työoikeudesta teoksissa:

Harri Hietala, Keijo Kaivanto, Johanna Pystynen: Esimiehen käsikirja 2020 (Alma Talent, 2020)

Harri Hietala, Keijo Kaivanto Työpaikalla nähtävänä oltava lainsäädäntö 2020 (Alma Talent, 2020)

Lue lisää: