Lokakuussa voimaantulevaa lainsäädäntöä

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan lokakuussa 2018.

Seuraavat säädökset ja säädösmuutokset tulevat voimaan 1.10.2018.

Vakuutusalaa koskeviin säädöksiin on tehty muutoksia, joilla pannaan voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi vakuutusten tarjoamisesta (EU) 2016/97, (IDD). Vakuutusalaa koskevista muutoksista tarkemmin katso HE 172/2017.

 • L vakuutusedustuksesta 570/2005 korvattu uudella L:lla vakuutusten tarjoamisesta 234/2018.
 • Vakuutusyhtiölaki 521/2008 on muutettu L:lla 20.4.2018/235.
 • Vakuutusyhdistyslaki 1250/1987 on muutettu L:lla 20.4.2018/236.
 • L ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 398/1995 on muutettu L:lla 20.4.2018/237.
 • Vakuutussopimuslaki 543/1994 on muutettu L:lla 20.4.2018/238.
 • Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015 on muutettu L:lla 20.4.2018/239.
 • L urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta 276/2009 on muutettu L:lla 20.4.2018/240.
 • L Finanssivalvonnasta 878/2008 on muutettu L:lla 20.4.2018/241 joka tulee voimaan 1.10.2018 ja L:lla 9.12.2016/1055 joka tulee voimaan VNA:lla 1.3.2018/162 31.10.2018.
 • L Finanssivalvonnan valvontamaksusta 879/2008 on muutettu  L:lla 20.4.2018/242.
 • Sijoituspalvelulaki 747/2012 on muutettu L:lla 20.4.2018/243.
 • L rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 444/2017 on muutettu L:lla 20.4.2018/244.
 • L Kilpailu- ja kuluttajavirastosta 661/2012 on muutettu L:lla 20.4.2018/245.
 • L työeläkevakuutusyhtiöistä 354/1997 on muutettu L:lla 20.4.2018/246.

Uusia vakuutusalaa koskevia asetuksia ovat:

 • VNA vahinkovakuutustietoja sisältävän asiakirjan laatimisesta, sen sisältämistä tiedoista, esitystavasta ja asiakkaalle antamisesta 294/2018.
 • SosTMA vakuutuksentarjoajien, vakuutuksen tarjoamiseen osallistuvien henkilöiden ja vakuutuksen tarjoamisesta vastaavien henkilöiden ammattipätevyyttä ja tietoja koskevista vähimmäisvaatimuksista 295/2018.
 • VNA vakuutuksesta annettavien tietojen toimittamistavasta 293/2018.
 • Maksupalvelulaki 290/2010 on muutettu L:lla 9.12.2016/1057, joka tulee voimaan maksupalvelulain 9 § 2 momentin lisäyksen osalta VNA:lla 1.3.2018/162  31.10.2018.
 • SosTMA työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta 426/2018 on korvattu uudella SosTMA työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta 774/2018.

Lisäksi seuraavien säädösten liitteitä on muutettu:

 • SosTMA työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista 1144/2014 liite on muutettu SosTMA:lla 7.9.2018/790.
 • SosTMA työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten 1143/2014 liite on muutettu SosTMA:lla 7.9.2018/791.
 • SosTMA sosiaali- ja terveysministeriön maksullisista suoritteista 1578/2015 on korvattu SosTMA:lla sosiaali- ja terveysministeriön maksullisista suoritteista 755/2018.

Muita 1.10. voimaantulevia säädösmuutoksia ovat:

 • OikMp yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta 540/2012 on muutettu OikMp:llä 23.8.2018/768.
 • Liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestys 1267/2015 on muutettu LiikMA:lla 7.9.2017/782.
 • TEMA Energiaviraston maksullisista suoritteista 869/2016 on muutettu TEMA:lla 12.9.2018/787.
 • A tietojen antamisesta viran tai toimen haltijan syyttämistä koskevista jutuista 272/1926 on kumottu VNA:lla 21.9.2018/795.

Lisäksi 16.10.2018 voimaan tulee

 • VNA maatilan investointituen kohdentamisesta 241/2015 muutos VNA:lla 22.3.2018/188.

 

 

 

Lue lisää: