Lokakuussa 2021 voimaan tulevaa lainsäädäntöä

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan lokakuussa.

Lokakuussa 2021 tulevat voimaan muun muassa seuraavat säädökset ja säädösmuutokset:

 • L elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista on muutettu L:lla 489/2021.
 • L saatavien perinnästä on muutettu L:lla 540/2021.
 • Luottotietolaki on muutettu L:lla 541/2021.
 • Ulkomaalaislaki on muutettu L:lla 554/2021.
 • L ympäristövaikutusten arviointimenettelystä on muutettu L:lla 556/2021.
 • Maa-aineslaki on muutettu L:lla 557/2021.
 • Ympäristönsuojelulaki on muutettu L:lla 558/2021.
 • L eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta on muutettu L:lla 559/2021.
 • Rikoslaki on muutettu L:lla 698/2021.
 • VNA elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista on muutettu VNA:lla 734/2021.
 • Työturvallisuuslaki on muutettu L:lla 755/2021.
 • VNA nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä on muutettu VNA:lla 798/2021.
 • TPA Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa on muutettu TPA:lla 799/2021.
 • SosTMA työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista on muutettu SosTMA:lla 813/2021.
 • SosTMA työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten on muutettu SosTMA:lla 814/2021.
 • SosTMA työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta on korvattu SosTMA:lla 816/2021.
 • Perusopetusasetus on muutettu VNA:lla 829/2021 ja VNA:lla 830/2021.
 • VNA valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnasta on muutettu VNA:lla 835/2021.
 • UMA ulkomaanedustuksen korvauksista on muutettu UMA:lla 842/2021.
 • Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksestä on muutettu VN:n kanslian asetuksella:lla 843/2021.

Lue lisää: