Lokakuussa 2020 voimaan tulevaa lainsäädäntöä

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan lokakuussa.

Lokakuussa 2020 tulevat voimaan muun muassa seuraavat säädökset ja säädösmuutokset:

  • Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista on muutettu L:lla 565/2020.
  • SisMA poliisin virkapuvusta on muutettu SisMA:lla 606/2020.
  • SosTMA haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista on korvattu SosTMA:lla 654/2020.
  • SosTMA 426/2020 on korvattu uudella SosTMA:lla työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta 656/2020.
  • SosTMA aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden toimialueista on muutettu SosTMA:lla 659/2020.
  • SosTMA työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista on muutettu SosTMA:lla 664/2020.
  • SosTMA työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten on muutettu SosTMA:lla 665/2020.
  • Uusi laki Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen oleskeluoikeuksia koskevien eräiden määräysten täytäntöönpanosta  666/2020.
  • MtMA Ruokaviraston maksullisista suoritteista on muutettu MtMA:lla 670/2020.

Tätä listausta varten Suomen säädöskokoelmaa on seurattu numeroon 672/2020 saakka.

Lue lisää: