Liukuva työaika ja työn tekeminen arkipyhänä

Onko esimerkiksi työntekijän helatorstaina sisään tekemien tuntien osalta maksettava sunnuntaityökorvausta?

Kuva: Unsplash

Työntekijät haluavat tehdä niin sanotusti etukäteen sisään tunteja saadakseen esimerkiksi helatorstaiviikolla olevan perjantaipäivän vapaaksi. Sisään halutaan tehdä myös tunteja omien asioiden hoitamiseen tarvittuihin poissaoloihin.

Nyt yksi työntekijä ilmoitti haluavansa sunnuntaityökorotuksen maksuun, koska hän oli tehnyt sisään työtunteja helatorstaina ja edellisenä sunnuntaina. Hän sanoi sopineensa asiasta esimiehensä kanssa.
Onko sunnuntaityökorotus maksettava työntekijälle tällaisessa tapauksessa?

Tuntien sisään tekemisen periaatteet

Tuntien sisään tekeminen etukäteen on ollut varsin yleistä, mutta tässä on huomioitava. että nykyinen työaikalaki on muuttanut aiempaa työajan määrittelyä merkittävästi. Kaikki sovittu työ työpaikasta tai ajankohdasta riippumatta on työaikalain mukaista työaikaa, johon sovelletaan työaikalain säännöksiä kuten esimerkiksi vuorokausilepoa, viikkolepoa, lisä- ja ylityökorvausta ja sunnuntaityökorotusta koskevia säännöksiä.

Työnantajan ja työntekijän sopimukseen perustuva säännöllinen työaika

Sisään tekemisessä voidaan hyödyntää työaikalain työajan järjestelyjä kuten sopimukseen perustuvaa säännöllistä työaikaa koskevia säännöksiä. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia vuorokautisen työajan pidentämisestä kahdella tunnilla, jolloin viikoittaisen säännöllisen työajan tulee tasoittua enintään 40 tunniksi enintään neljän kuukauden aikana. Tällainen sopimus voidaan tehdä toistaiseksi tai määräaikaisena. Vähintään kahden viikon määräaikainen sopimus on tehtävä kirjallisesti eli alle kahden viikon määräaikainen sopimus voidaan tehdä suullisesti.

Liukuvan työajan järjestely

Vastaava järjestely voidaan toteuttaa myös määräaikaisella liukuvaa työaikaa koskevalla järjestelyllä. Silloin on sovittava kiinteästä työajasta ja vuorokautisista liukumarajoista.

Työn tekeminen arkipyhänä

Jos työtuntien sisään tekeminen ennakolta tai jälkikäteen sovitaan tehtäväksi nimenomaan helatorstaina tai sunnuntaina, ei työnantaja voi välttyä maksamasta työaikalain mukaista sunnuntaityökorotusta helatorstaina tehtyjen tuntien osalta. Helatorstai on laissa tarkoitettu kirkollinen juhlapyhä, jolloin tehtävästä työstä on maksettava sunnuntaityökorvausta. Ainoastaan valtakunnallisella työehtosopimuksella voitaisiin asiasta sopia toisin.

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

**

Lisää työoikeudesta esimerkiksi seuraavissa Harri Hietalan ja Keijo Kaivannon teoksissa:

Työaika – työaikajärjestelyt ja sopimusmallit (Hietala – Hurmalainen – Kaivanto, Alma Talent 2020)

Uusi työaikalaki käytännössä (Hietala – Kaivanto – Schön, Alma Talent, 2019)

101 kysymystä ja vastausta uudesta työaikalaista (Alma Talent, 2019)

Työsopimuslaki käytännössä (Hietala – Hurmalainen – Kaivanto, Alma Talent, 2020)

Esimiehen käsikirja 2021 (Hietala – Kaivanto – Pystynen, Alma Talent 2021)

Työpaikalla nähtävänä oltava lainsäädäntö 2021 (Hietala – Kaivanto, Alma Talent, 2020)

Uusi yhteistoimintalaki käytännössä (Hietala – Kaivanto, Alma Talent, ilmestyy lokakuussa 2021)

Lue lisää: