Listayhtiöiden sähköistä tilinpäätösraportointia koskeva asetus julkaistu

Euroopan komission delegoitu asetus, joka koskee listayhtiöiden tilinpäätösten ja toimintakertomusten sähköistä ESEF-raportointia, on hyväksytty EU:ssa ja julkaistu 29.5.2019 EU:n virallisessa lehdessä. Asetus perustuu ESMAn vuonna 2017 julkaisemaan RTS-luonnokseen.

Asetus 815/2018 on sellaisenaan listayhtiöitä sitovaa sääntelyä. Eurooppalaisten listayhtiöiden on raportoitava tilinpäätökset ja toimintakertomukset yhtenäisessä sähköisessä muodossa (ESEF) vuoden 2020 tilinpäätöksistä alkaen. Raportointi tapahtuu ensimmäisen
kerran keväällä 2021.

Tilinpäätökset ja toimintakertomukset laaditaan XHTML-muodossa, ja tämänmuotoiseen dokumenttiin sisältyvät IFRS-konsernitilinpäätöstiedot tulee merkitä XBRL-merkeillä.

Lähde: Fivan Markkinat-tiedote 2/2019

Lue lisää: