Lentobonuspisteistä: "Kysymys on ennen kaikkea työnantajan ja työntekijän välisestä asiasta", kommentoi asiantuntija

Lentopisteiden käyttö yksityistarkoituksiin, kuten myös tästä aiheutuvat mahdolliset veroseuraamukset, ovat olleet viime päivinä monien (virtuaalisten) kahvipöytäkeskustelujemme aiheena. Päätimme lopulta kysyä tästä verotuksen asiantuntijalta.

Professori Reijo Knuutinen, saako työ- ja virkamatkoista kertyneet lentobonuspisteet käyttää omiin tarkoituksiinsa?

”Tämä ei ole oikeastaan sellainen kysymys, johon verotuksen asiantuntija pystyisi vastaamaan. Kysymys on ennen kaikkea työnantajan ja työntekijän välisestä asiasta, eli käytännössä siitä, miten työnantaja on asian ohjeistanut. Toki erityisesti julkisella sektorilla reunaehtoja tähän voivat olla asettamassa myös virkasuhteita koskevat lait ja muut normit.”

Lentobonuspisteet ovat rahaan verrattavaa etua työntekijälle. Onko etu verotettavaa tuloa?

”Lähtökohta tuloverotuksessa ja Verohallinnon ohjeistuksessa on se, että raha ja kaikenlaiset rahanarvoiset edut ovat verotettavaa tuloa, ellei löydy sitten sellaista säännöstä, jonka nojalla tulo nimenomaisesti olisi verovapaata. Jos lentopisteitä voi käyttää esimerkiksi oman lomareissun rahoittamiseen, niin kyllähän tässä selvästi rahanarvoisesta edusta on kysymys. Yksityiskäyttöön saatu etu on työntekijän veronalaista ansiotuloa, eli palkan jatketta. Tämä koskee vastaavasti myös virkasuhteessa olevia. Etu tulee yksityiskäyttöön myös silloin, jos se tulee esimerkiksi työntekijän perheenjäsenen tai sukulaisen hyväksi.

Jos tähän asiaan otettaisiin toisenlainen kannanotto Verohallinnossa, niin se voisi avata mahdollisuuksia monenlaiselle verosuunnittelua koskevalle innovoinnille, sillä eihän tällaista pisteiden kertymistä ja käyttämistä voisi rajata vain lentoihin, vaan linjauksen tulisi kaiken järjen mukaan koskea myös muitakin pistejärjestelyjä. Niitähän sitten varmasti myös keksittäisiin ja kehitettäisiin.”

Reijo Knuutinen

Verotetaanko tätä etua silloin kun pisteet saadaan vai vasta silloin kun pisteet käytetään?

”Tuloverolain säännösten mukaan tulo katsotaan sen verovuoden tuloksi, jona se on nostettu, merkitty verovelvollisen tilille tai muutoin saatu vallintaan. Tulo on veronalaista käytännössä yleensä silloin, kun pisteitä käytetään. Kuitenkin myös edun siirto toiselle henkilölle realisoi verotuksen. Vakiintuneen verotuskäytännön mukaan pelkästään pisteiden merkitseminen työntekijän bonustilille ei kuitenkaan vielä realisoi tuloa eikä siis johda verotukseen.”

Uskaltaako tässä nyt sitten mitään etuja enää ottaa vastaan, jos kaikkea verotetaan?

”Kehuja ja kiitoksia ei edelleenkään veroteta! Ne eivät ole rahanarvoisia etuuksia. Mutta toisaalta: joskus ne voivat olla rahaakin vahvempia kannustimia hyviin työsuorituksiin vastaisuudessakin."

***

Professori Reijo Knuutinen päivittää digitaalista Henkilöverotus-teosta (Alma Talent). Teoksessa annetaan sekä kattava yleiskuva henkilöverotuksen rakenteesta että paneudutaan sen yksityiskohtiin lakien, ohjeiden ja oikeustapausten avulla.

Tutustu myös

Reijo Knuutinen: Verosuunnittelun oikeudelliset ja yhteiskunnalliset rajat  (2020, Alma Talent).

 

 

Lue lisää: