Leasingsopimukset ja muutos laskennallisten verojen käsittelyyn

IASB julkaisi 7. toukokuuta 2021 muutoksen IAS 12, Tuloverot-standardiin.

Muutoksen tarkoituksena on selventää laskennallisten verojen kirjaamista sellaisista tapahtumista, joista syntyy samaan aikaan sekä laskennallinen verovelka ja -saaminen. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi vuokrasopimuksen IFRS 16:n mukainen kirjaaminen, jolloin kirjataan sekä vuokravelka että käyttöoikeusomaisuuserä sekä ennallistamisvastuun kirjaaminen, jolloin varauksen lisäksi vastuu kasvattaa käyttöomaisuuden kirjanpitoarvoa.

Käytännössä standardimuutoksella rajataan standardissa olevaa poikkeusta, jonka mukaan tietyissä tilanteissa omaisuuserän tai velan alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä syntyvää laskennallista verovelkaa tai -saamista ei kirjata (IAS 12.22.(c)). Jatkossa laskennallinen verovelka tai -saaminen tulee kuitenkin kirjata alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä silloin, kun liiketapahtumasta syntyy samansuuruisena sekä vähennyskelpoinen että veronalainen väliaikainen ero.

Standardimuutoksen taustalla on IASB:n havaitsema vaihteleva käytäntö ennen kaikkea vuokrasopimuskirjauksiin liittyvien laskennallisten verojen käsittelyssä. Suomessa laskennalliset verot on tyypillisesti näistä järjestelyistä kirjattu, mutta tämä on voinut tapahtua nettoperusteisesti. Muutettu standarditeksti viittaa nyt spesifisti erillisiin saamis- ja velkasaldoihin, jotka tulevat näin esitettäväksi liitetiedoissa. Taseessa esitetään jatkossakin laskennalliset verot standardin salliman netotuksen jälkeen.

Muutokset tulevat voimaan 1. tammikuuta 2023 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Aikaisempi soveltaminen on sallittua.

Elina Peill päivittää yhdessä Virpi Haaramon ja Sirkku Palmuaron kanssa digitaalista IFRS-raportointi -hakuteosta (Alma Talent).

Lue lisää: