Lakiesitys kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta lausuntokierrokselle

Kuljetusalan yritysten polttoainetuen tavoitteena on alan yritysten taloudellisen aseman parantaminen kassa- ja likviditeettikriisin helpottamiseksi samoin kuin mahdollisten konkurssien estäminen, koska toimialaa on kohdannut ulkoisesta kriisistä johtuva polttoaineiden hinnan äkillinen nousu. Lausunnot lakiesityksestä pyydetään lähettämään Lausuntopalveluun 20.5.2022 mennessä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut polttoaineiden maailmanlaajuisen hinnannousun. Suomessa tästä kärsivät erityisesti kuljetusalan yritykset, joiden tuotantokustannuksista polttoaineet muodostavat huomattavan osan. Kuljetusalan yritysten polttoainetuen tavoitteena on alan yritysten taloudellisen aseman parantaminen kassa- ja likviditeettikriisin helpottamiseksi samoin kuin mahdollisten konkurssien estäminen. ’

Kuljetusalalla on keskeinen asema yhteiskunnassa huoltovarmuuden ylläpitäjänä. Suuri määrä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toiminnoista on riippuvaista häiriöttä toimivasta kuljetusalasta. Tavoitteena on kuitenkin myös tuen lyhytaikaisuus ja määräaikaisuus, jotta varmistetaan sen kohdentuminen juuri Ukrainan sodan aiheuttamasta kustannuskriisistä kärsiville yrityksille.

Valtioneuvoston valmiusryhmä on 1.4.2022 linjannut tuen tarpeesta ja päättänyt kohdentaa siihen 75 miljoonaa euroa. Esitys on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä yhteistyössä valtiovarainministeriön sekä Valtiokonttorin kanssa.

Esityksen tavoiteaikataulu hallituksen käsittelyyn on touko–kesäkuun vaihde. Tuen haku käynnistyy Valtiokonttorissa marraskuussa 2022 ja jatkuu koko kuukauden.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Lue lisää: