Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä hyväksytty

Perustetaan keskitetty sähköinen lupapalvelu ja Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen.

Eduskunta on hyväksynyt lain sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä äänin 92-80. Uusi laki sujuvoittaa tietopyyntöjen käsittelyä ja nopeuttaa tietojen saamista sekä parantaa tietoturvaa.

Tavoitteena on tehdä tietojen käyttö joustavaksi ja tietoturvalliseksi. Tätä varten perustetaan keskitetty sähköinen lupapalvelu sekä lupahakemukset ratkaiseva Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen. Tietolupaviranomainen vastaa keskitetysti useista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen toissijaiseen hyödyntämiseen liittyvistä palveluista muiden viranomaisten ja organisaatioiden puolesta.

Keskitetty lupakäsittely sujuvoittaa lupakäsittelyä sekä parantaa tietoturvaa ja yhtenäistää eri rekisterinpitäjien välillä vallitsevia lupakäytäntöjä.

Lakiehdotus hyväksyttiin sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön StVM 37/2018 vp mukaisena.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Lue lisää: