Laisaari: Lapsen oikeudet toteutuvat vain osittain, vaikka sopimus niistä täyttää jo 30 vuotta

"Jokainen poliittinen päätös on arvioitava lapsen edun näkökulmasta ja lapsen oikeuksien toteutus edellyttää laajaa yhteistyötä", kirjoittaa kolumnissaan lapsistrategian valmistelun pääsihteeri Johanna Laisaari.

"Kolmekymmentä vuotta sitten tehtiin historiaa. Maailman valtiot sopivat yhdessä lasten ihmisoikeuksista ja laativat YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen. Tämän sopimuksen noudattaminen on valtioiden velvollisuus.

Sosiaalinen eriarvoisuus – aineellisten, kulttuuristen, tiedollisten ja sosiaalisten voimavarojen epätasainen jakautuminen – on avainasemassa, kun pohditaan yhteiskunnan keinoja edistää lasten hyvinvointia.

Poliittisesta päätöksentekoprosessista puuttuu hyvin usein olennainen osa: lapsivaikutusten arviointi. Tällöin päätöksentekijöillä ei ole tietoa siitä, kuinka heidän tekemänsä päätökset vaikuttavat niiden kohteena oleviin lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin. Alkuarvioinnin puutteen vuoksi myöskään vertailevaa arviointia ei voida tehdä.

Lasten ja heidän perheidensä hyvinvoinnin edistämiselle antaa suuntaviivoja myös YK:n lapsen oikeuksien sopimus, joka velvoittaa niin valtiota, kuntia, lasten vanhempia kuin muita lasten kanssa toimivia aikuisiakin. Suomi on allekirjoittanut sopimuksen vuonna 1991. Sopimuksen mukaan jokaisella lapsella on oikeus hyvään elämään ja kaikki lapset ovat tasa-arvoisia. Sopimuksella taataan jokaiselle lapselle esimerkiksi oikeus sosiaaliturvaan ja kehityksensä kannalta riittävään elintasoon.

YK:n lapsen oikeuksien komitea on todennut, että Suomesta puuttuu kattava lapsipolitiikan koordinaatio. Komitea on korostanut, että lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpano edellyttää laajaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Suomi tarvitsee siis pikaisesti lapsioikeuspohjaisen strategian, jotta saamme lapsi- ja perhepolitiikan tukemaan lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä johdonmukaisesti."

Lue lisää Johanna Laisaaren kolumnista sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.

Lue lisää: