Kysymyksiä työoikeudesta - Yhteistoimintamenettely

Voiko liikkeen luovutuksesta tehdä sopimuksen käymättä yt-neuvottelua?

Liikkeen luovutuksen vaiheet ovat luovutuksesta neuvotteleminen, luovutuksesta sopiminen ja sovitun omaisuuden luovuttaminen. Yhteistoimintalain mukaan liikkeen luovuttajan on tiedotettava luovutuksesta työntekijöiden edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteutumista. Yhteistoimintalakia sovelletaan, jos yrityksen palveluksessa on säännöllisesti vähintään 20 työntekijää.
 
Tiedotettavat asiat ovat luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta, luovutuksen syyt, luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset sekä suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet. Näistä on annettava luovuttajan hallussa olevat tiedot.
 
Tiedottamista koskeva säännös merkitsee sitä, että ensin saadaan sopia luovutuksesta ja tiedottaminen hoidetaan sen jälkeen, hyvissä ajoin ennen omaisuuden luovuttamista. Luovutuksen saajalla on samanlainen tiedottamisvelvollisuus viikon kuluessa luovutuksesta eli omaisuuden hallintaoikeuden siirtymisestä.

Peruste: yhteistoimintalain 7 luku.

***

Juttusarjan kysymykset ovat palveluidemme käyttäjien esittämiä, ja ne on julkaistu myös Esimiehen taskukirja- ja Esimiehen taskukirja 2 -teoksissa. Kysymyksiin ovat vastanneet Harri Hietala, Keijo Kaivanto ja Tapio Aaltonen. Lisää esimiehelle tärkeää tietoa kaikista työsuhteeseen liittyvistä kysymyksistä löydät Fokus-palvelun Esimiehen työoikeus -teoksesta.

Lue lisää: