Kysymyksiä työoikeudesta - Yhdistymisvapaus

Voiko työnantaja vähentää tulospalkkiosta laittomassa järjestölakossa olleiden työntekijöiden lakolla aiheuttaman taloudellisen menetyksen?

Tämä kysymys on ollut esillä korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2010:93. Siinä katsottiin, että laissa säädetty ja myös Euroopan ihmisoikeussopimuksessa mainittu yhdistymisvapaus sisältää myös oikeuden osallistua työntekijäjärjestön toimeenpanemaan työtaisteluun, kuten lakkoon.

Edelleen katsottiin, että työsopimuslaissa tai työehtosopimuslaissa ei ole säännöksiä, jotka oikeuttaisivat kohdistamaan tällaisessa tapauksessa seuraamuksia yksittäiseen työntekijään, vaikka lakko olisi laiton. Näillä perusteilla päädyttiin siihen, että tulospalkkiosta ei voida tehdä kysymyksessä tarkoitettua vähennystä, vaikka tulospalkkioehdoissa olisikin vähentämistä koskeva lauseke.

Tapauksessa katsottiin, että työnantajan menettely ei oikeuttanut työntekijää saamaan yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä, koska lain syrjintäperusteiden luetteloon ei sisältynyt silloin yhdistys- tai ammattiyhdistystoimintaan osallistumista. Nykyisessä vuoden 2014 yhdenvertaisuuslaissa tilanne on toinen.

Perusteet: työsopimuslain 2 luvun 2 §:n 1 momentti ja 13 luvun 1 § sekä yhdenvertaisuuslain 8 §.

***

Juttusarjan kysymykset ovat palveluidemme käyttäjien esittämiä, ja ne on julkaistu myös Esimiehen taskukirja- ja Esimiehen taskukirja 2 -teoksissa. Kysymyksiin ovat vastanneet Harri Hietala, Keijo Kaivanto ja Tapio Aaltonen. Lisää esimiehelle tärkeää tietoa kaikista työsuhteeseen liittyvistä kysymyksistä löydät Fokus-palvelun Esimiehen työoikeus -teoksesta.

Lue lisää: