Kysymyksiä työoikeudesta - Työaika

Miten viikoittainen vapaa-aika määräytyy, ja voidaanko se keskimääräistää?

Kuva: Jussi Hellsten

Työaikalain mukaan viikoittainen vapaa on 35 tuntia, mikä työnantajan on järjestettävä yhdenjaksoisena vapaana, jolloin työntekijä ei tee työtä. Viikkovapaa on järjestettävä ensisijaisesti sunnuntain yhteyteen. Tällöin viikkovapaa alkaa lauantaina klo 13 ja päättyy sunnuntaina klo 24.

Jos edellä mainittu ei ole mahdollista esimerkiksi siksi, että työntekijä työskentelee lauantaina, voidaan viikkovapaa sijoittaa minkä tahansa päivän yhteyteen. Esimerkiksi jos työntekijällä on viikolla maanantai vapaapäivä, voidaan viikkovapaa sijoittaa sen yhteyteen.

Viikkovapaa voidaan myös keskimääräistää 14 vuorokauden aikana siten, että se on toisena viikkona vähintään 24 tuntia, jolloin sen tulee olla toisena viikkona 46 tuntia.

Vuorotyössä viikkovapaa voidaan samalla tavoin keskimääräistää tasoittumisjakson ollessa 12 viikkoa. Työntekijän suostumuksella voidaan muulloinkin näin menetellä, jos tekniset olosuhteet tai työn järjestelyt tätä edellyttävät.

Työneuvoston lausunnoissa on hyväksytty viikkovapaan sijoittelu myös osittain toisen viikon puolelle, jos kuitenkin pääosa siitä on ensimmäisen viikon aikana.

Työehtosopimuksella voidaan viikoittaisesta vapaasta sopia tosinkin.

Perusteet: työaikalain 35 §

***

Juttusarjan kysymykset ovat palveluidemme käyttäjien esittämiä, ja ne on julkaistu myös Esimiehen taskukirja- ja Esimiehen taskukirja 2 -teoksissa. Kysymyksiin ovat vastanneet Harri Hietala, Keijo Kaivanto ja Tapio Aaltonen. Lisää esimiehelle tärkeää tietoa kaikista työsuhteeseen liittyvistä kysymyksistä löydät Fokus-palvelun Esimiehen työoikeus -teoksesta.

Lue lisää: