Kysymyksiä työoikeudesta - Työaika

Sovelletaanko työaikalakia ylempiin toimihenkilöihin?

Työaikalakia sovelletaan työ- ja virkasuhteessa oleviin henkilöihin. Tämä määritelmä rajaa työaikalain ulkopuolelle esimerkiksi osakeyhtiön toimitusjohtajan, joka ei ole työsuhteessa vaan on yhtiöoikeudellinen toimielin. Työaikalakia sovelletaan ylempiin toimihenkilöihin, toimihenkilöihin ja työntekijöihin, ellei lain poikkeussäännöksistä muuta johdu.

Työaikalaissa on lueteltu poikkeukset, joihin ei työaikalakia sovelleta. Ensimmäinen keskeinen poikkeus on, että yrityksen johtamistyötä tekeviin henkilöihin tai heihin rinnastettaviin itsenäisiin asiantuntijoihin ei sovelleta työaikalakia. Yleensä tällöin on kysymys yrityksen ylimmästä johdosta.

Toinen keskeinen poikkeus on, että työ tehdään kotona tai muutoin sellaisissa oloissa, ettei voida katsoa työnantajan asiaksi valvoa siihen käytettävää aikaa. Näin ollen etätyöhön ja hyvin liikkuvaan työhön ei sovelleta työaikalakia. Jos tällainen henkilö tulee esimerkiksi muutamaksi päiväksi toimistoon töihin, sovelletaan häneen työaikalakia. Samoin on tilanne, jos työnantaja pystyy kontrolloimaan käytetyn työajan.

Kolmas keskeinen poikkeus koskee puhtaita perheyrityksiä, jolloin kukaan ei ole työaikalain piirissä.

Näin ollen pääsääntö on, että ylempään toimihenkilöön sovelletaan työaikalakia, ellei hänen asemansa edellä mainittujen poikkeusten perusteella muuta tilannetta. Uutta työaikalakia koskevassa hallituksen esityksessä on ehdotettu soveltamisalaan muutoksia, jotka aiheuttavat muutoksia edellä selostettuun, jos laki hyväksytään eduskunnassa esitetyn mukaisesti. Muun muassa kotona tai muualla tehtävä työ ja liikkuva työ tulevat pääsääntöisesti työaikalain piiriin.

Peruste: työaikalain 2 §

***

Juttusarjan kysymykset ovat palveluidemme käyttäjien esittämiä, ja ne on julkaistu myös Esimiehen taskukirja- ja Esimiehen taskukirja 2 -teoksissa. Kysymyksiin ovat vastanneet Harri Hietala, Keijo Kaivanto ja Tapio Aaltonen. Lisää esimiehelle tärkeää tietoa kaikista työsuhteeseen liittyvistä kysymyksistä löydät Fokus-palvelun Esimiehen työoikeus -teoksesta.

Lue lisää: