Kysymyksiä työoikeudesta - Rekrytointi

Voiko työnhakijalta kysyä hänen alkoholinkäytöstään ja tupakoinnistaan työpaikkahaastattelussa?

Henkilökohtaiset kysymykset ovat yleensä lainvastaisia. Alkoholinkäyttö ja tupakointi kuuluvat näihin asioihin.

Yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain mukaan työnantaja saa käsitellä vain välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen tai työnantajan työntekijöille tarjoamiin etuuksiin taikka johtuvat työtehtävien erityisluonteesta. Tästä tarpeellisuusvaatimuksesta ei voida poiketa edes työntekijän suostumuksella. Työntekijää koskevat tiedot hankitaan ensisijaisesti työntekijän kautta.

Jos alkoholinkäytöllä (esim. nollatoleranssi) ja tupakanpoltolla on merkitystä työtehtävien hoidon kannalta (esim. ei voi käyttää), voidaan asiaa kysyä työntekijältä.

Peruste: laki yksityisyyden suojasta elämässä 3–4 §

***

Juttusarjan kysymykset ovat palveluidemme käyttäjien esittämiä, ja ne on julkaistu myös Esimiehen taskukirja- ja Esimiehen taskukirja 2 -teoksissa. Kysymyksiin ovat vastanneet Harri Hietala, Keijo Kaivanto ja Tapio Aaltonen. Lisää esimiehelle tärkeää tietoa kaikista työsuhteeseen liittyvistä kysymyksistä löydät Fokus-palvelun Esimiehen työoikeus -teoksesta.

Lue lisää: