Kysymyksiä työoikeudesta - Palkkaus

Työsopimusta laadittaessa on määriteltävä palkan ja muun vastikkeen määräytymisperusteet. Miten tarkkaan ne on määriteltävä?

Tämä on ikuisuuskysymys. Liiallinen pikkutarkkuus voi osoittautua jäykäksi ja kehittymisen esteeksi. Tärkeää on joka tapauksessa, että sopimuksen osapuolilla on selkeä kuva siitä, mistä on sovittu. Usein se edellyttää useiden alakohtien kirjaamista, kuten työn vaativuus, työssä menestyminen, yksilöllisten ja organisaation tavoitteiden saavuttaminen ja erityiset palkitsemisperusteet. Aloilla, joilla ei ole työehtosopimusta, työntekijää kiinnostaa tietää, milloin ja millä perustein palkkoja tarkistetaan esimerkiksi yleiskorotuksella.

Työsopimusta solmittaessa on työsopimukseen kirjattava palkan ja muun vastikkeen määräytymisperusteet sekä palkanmaksukausi. Työntekijän on tiedettävä, mikä on hänen palkkansa (esim. työehtosopimuksen perusteella) ja mistä eristä se koostuu.

Peruste: työsopimuslain 2 luvun 4 §.

***

Juttusarjan kysymykset ovat palveluidemme käyttäjien esittämiä, ja ne on julkaistu myös Esimiehen taskukirja- ja Esimiehen taskukirja 2 -teoksissa. Kysymyksiin ovat vastanneet Harri Hietala, Keijo Kaivanto ja Tapio Aaltonen. Lisää esimiehelle tärkeää tietoa kaikista työsuhteeseen liittyvistä kysymyksistä löydät Fokus-palvelun Esimiehen työoikeus -teoksesta.

Lue lisää: