Kysymyksiä työoikeudesta

Voiko työnantaja evätä opintovapaapyynnön ja millä perusteella?

Työnantaja voi siirtää haettua opintovapaata enintään kuudella kuukaudella, jos vapaan myöntäminen tuottaisi työnantajan toiminnalle tuntuvaa haittaa. Jos seuraava vastaava koulutus käynnistyy vasta pidemmän ajan kuluttua, voidaan siirto ulottaa sinne. Jos työnantajan palveluksessa on vähintään viisi työntekijää, voidaan edellä mainittu siirto tehdä enintään kaksi kertaa peräkkäin. Työnantaja vastaa siitä, että hän tulkitsee edellä mainittuja säännöksiä oikein.

Työnantaja voi siirtää opintovapaata edellä mainitun määrän myös silloin, kun työntekijän aikaisemmasta opintovapaasta on kulunut vähemmän kuin kuusi kuukautta eikä opintovapaan tarkoituksena ole saattaa loppuun aikaisemman opintovapaan aikana aloitettuja opintoja.

Jos opintovapaan myöntäminen kaikille sitä hakeneille tuottaisi tuntuvaa haittaa yrityksen toiminnalle, tulee etusijalle asettaa ne, jotka ovat menossa ammatilliseen koulutukseen tai suorittamaan peruskoulun oppimäärää. Ellei näin saada eroa tehtyä, on etusija niillä, joilla on vähiten koulutusta. Ennen ratkaisun tekemistä työnantajan tulee neuvotella asiasta luottamushenkilöiden kanssa.

Perusteet: opintovapaalain 8 ja 9 §; KKO 2012:36.

***

Juttusarjan kysymykset ovat palveluidemme käyttäjien esittämiä, ja ne on julkaistu aiemmin Esimiehen taskukirja- ja Esimiehen taskukirja 2 -teoksissa. Kysymyksiin ovat vastanneet Harri Hietala, Keijo Kaivanto ja Tapio Aaltonen. Lisää esimiehelle tärkeää tietoa kaikista työsuhteeseen liittyvistä kysymyksistä löydät Fokus-palvelun Esimiehen työoikeus -teoksesta.

Lue lisää: