Kuuntele, kuuntele, kuuntele – myös itseäsi

Juttusarjassa haastatellaan juristitaustaisia johtajia. Vuorossa on Outi Antila, Kelan pääjohtaja.

Outi Antila, kuva: Kela

Oletko tehnyt varsinaisia juristin töitä?

Aloitin ensimmäisessä juristin tehtävässä jo opiskeluaikana. Työskentelin Helsingin raastuvanoikeudessa kaupunginviskaalina eli syyttäjänä vuosina 1980–1983. Sieltä siirryin Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton eli MTK:n lakimieheksi ja lopulta lakiasiainosaston johtajaksi.

Juristin työtä olivat myös, kun toimin ensin tapaturma-asiain muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajana eli päällikkötuomarina vuosina 1992–2002 ja sitten työeläkeasiain muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajana vuoteen 2010 saakka. Molemmissa lautakunnissa minulle kuului myös ison organisaation johtaminen. Sen jälkeen työskentelin sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston osastopäällikkönä, mikä oli puhdasta johtamistyötä.

Miten juristin koulutus auttaa tehtävissäsi Kelassa?

Kela on sekä substanssinsa että kokonsa puolesta aivan valtava laitos, joten oikeustieteellisessä opittu systemaattinen ajattelu on eduksi. Juristi osaa myös harkita ja punnita asioita eri näkökulmista. Toki on eduksi myös sovellettavien lainsäädäntöjen perusteellinen tunteminen.

Miten neuvoisit urallaan johtotehtäviin haluavaa juristia?

Jos tulee tilaisuus siirtyä johtajaksi, kannattaa kokeilla rohkeasti. Muistutan kuitenkin, että johtaminen on aivan oma ammattinsa: ei kuka tahansa juristi, valtiotieteilijä tai lääkäri ole hyvä johtaja. Johtajaksi pitää kouluttautua aivan kuten mihin tahansa muuhun ammattiin.

Aloitin itse johtajaksi opiskelun jo 1990-luvulla, jolloin suoritin erilaisia tulos- ja tavoitejohtamisohjelmia. Myöhemmin olen osallistunut muun muassa vuoden mittaiseen johdon koulutusohjelmaan Valikoon ja HAUSin koulutusohjelmiin, sekä viimeksi Sitran johtajakoulutuksiin. Olen opiskellut aina työni ohella. Siten olen pystynyt peilaamaan oppimaani omassa työssäni.

Parhaat vinkkisi hyvänä johtajana toimimiseen

Kuunteleminen, kuunteleminen ja kuunteleminen. Kuuntele kollegoitasi ja alaisiasi, asioita ja niiden rivien välejä, sekä itseäsi. Pitää osata ottaa vastaan sekä tietoa että tunnetta.

Liikun mielelläni työyhteisössä ja kuulostelen ihmisiä ja asioita. Samalla olen oppinut tuntemaan omat ihmiset: osa sanoo asiat suoraan, osa kiertäen ja kaartaen. Yhdellä pienikin negatiivinen vivahde voi kuvata katastrofia, toinen sanoo pikkuasiastakin isosti.

Itsensä kuuntelu on toinen tärkeä asia. Pitää ymmärtää, milloin alireagoi tai vastaavasti ylireagoi asioihin. Tässä iässä itsensä tunteminen on etu, nuorempi polvi tekee ehkä virheitä siksi, ettei tunnista omaa reagointityyliään.

Monet koulutukset sisältävät erilaisia persoonallisuustestejä, niistä oppii jo paljon. Kannattaa myös kuunnella perhettä ja ystäviä. Ei ole olemassa työ- ja kotiminää, vaan reagointimallit ovat pitkälti samat kaikkialla. Pitää myös uskaltaa olla avoin ja rohkea: kun alainen reagoi minuun vahvasti, kysyn yleensä: ”teinkö tai sanoinko jotakin väärin vai onko sinulla huono päivä?”

Paras viesti johtajalle on hyvinvoiva työyhteisö. Tyytyväinen olen myös silloin, kun saan rohkaistua jonkun nuoren kokeilemaan siipiään vaikkapa uudessa, haastavammassa työtehtävässä. Koen onnistumisen iloa, kun näen hänen siipiensä kantavan.

Miten nykyinen poikkeustilanne näkyy työssäsi?

Etuuksiemme hakemusmäärät ovat tänä keväänä moninkertaiset verrattuna aikaisempiin vuosiin. Meille on rekrytoitu muutamassa viikossa tuhat ihmistä, eli henkilöstömme on lisääntynyt yli 10 prosentilla. Tämä on asettanut isot vaatimukset esimiestyölle: ei ole ollut aikaa pitkiin perehdytyksiin, vaan ihmiset on koulutettu tehtäviinsä työn ohella.

Hyvää on, että kriisi ja vaativa tilanne ovat lisänneet yhteen hiileen puhaltamista. Ei jäädä voivottelemaan ongelmia, vaan pyritään ratkomaan ne. Hyvin olemme siis selvinneet tässä poikkeustilanteessa.

Henkkarit

Syntymävuosi: 1957
Perhe: Mies ja molempien aikuiset lapset perheineen
Tutkinnot ja arvonimet: OTK, varatuomari
Yliopisto ja valmistumisvuosi: Helsingin yliopisto, 1981
Guru: Emerituspiispa Eero Huovinen
Lempioikeudenala: Sosiaalivakuutusoikeus
Motto: Nuku yön yli. Mikään asia ei vanhene yön yli nukkuessa, pikemminkin se voi kirkastaa sitä.

Suosittelen
Kirja: Muumipappa ja meri. Kirjan sanoma siitä, että jokainen ihminen pitää ottaa sellaisena kuin hän on, kolahti minulle vasta aikuisiällä, kun luin sitä lapsilleni.
Laulu: Johnny Liebkind: Ihana aamu
Laji: Juoksu
Kuvataiteen teos: Omalla seinälläni oleva Anita Snellmanin teos Puu 

Kela

Toimiala: Sosiaalivakuutuslaitos joka palvelee koko Suomea
Perustettu: 1937
Henkilöstöä: Tällä hetkellä noin 8 300

Kelassa toimeenpannaan sosiaalivakuutusetuisuuksia 16 miljardin edestä vuodessa.  Se on noin neljäsosa valtion budjetista.

Lue lisää: