Kunnat saavat verovuonna 2020 aiempaa suuremman osuuden yhteisön tuloverosta

Verontilityslakia ja tuloverolakia muutetaan osana koronavirusepidemiaan liittyviä kuntien tukemistoimia. Tarkoituksena on turvata peruspalvelujen järjestämisen edellytykset ja helpottaa poikkeustilanteesta johtuvia kuntien talouden haasteita. Muutokset koskevat verovuotta 2020, ja ne tulivat voimaan 15.7.2020.

Verontilityslakia muutetaan niin, että kuntien saavat yhteisöveron tuotosta kymmenen prosenttiyksikköä enemmän kuin aiemmin. Muutoksen jälkeen kuntien osuus on 42,13 prosenttia (aiemmin 32,13 %). Valtion osuus verosta alenee saman verran. Muutoksen jälkeen valtion osuus on 57,87 prosenttia (aiemmin 67,87 %). Tuloverolakiin tehdään näitä muutoksia vastaavat muutokset.

Verohallinto oikaisee verovuotta 2020 koskevat tilitykset lain voimaantulon jälkeen tehtävässä ensimmäisessä tilityksessään. Oikaisun ansiosta kunnat saavat heinäkuussa lisää yhteisöveroa 227 miljoonaa euroa.

Lakimuutoksen yhteydessä korotetaan eräiden verovapaiden yhteisöjen kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosenttia. Tällaisia yhteisöjä ovat esimerkiksi valtio, valtion liikelaitos, kunta ja seurakunta sekä tiekunnat ja yleishyödylliset yhteisöt. Kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti näillä yhteisöillä vuonna 2020 on 8,43. Aiemmin veroprosentti oli 6,43.

Verohallinto ei laske näiden yhteisöjen kiinteistöstä saatujen tulon ennakkoveroa uudelleen, mutta yhteisöt voivat itse hakea korotusta aiemmin laskettuun verovuoden 2020 ennakkoveroon. Toinen vaihtoehto on hakea lisäennakkoa.

Lähde ja lisätietoja: Verohallinnon tiedote.

Lue lisää: