Kuluttajaluottojen enimmäiskorkoon ja markkinointiin määräaikaisia rajoituksia

Osassa kuluttajaluotoista enimmäiskorko lasketaan määräaikaisesti kymmeneen prosenttiin. Myös luottojen suoramarkkinointi kielletään. Tarkoituksena on helpottaa kuluttajien asemaa sekä ehkäistä velkaongelmia.

Koronaviruksesta aiheutuneen poikkeustilan seurauksena monien kuluttajien taloudellinen tilanne on heikentynyt, minkä takia monet todennäköisesti joutuvat turvautumaan yhä enemmän luottorahoitukseen. Lakimuutoksella halutaan varmistaa luottokorkojen maltillisuus sekä estää se, että luottoja markkinoidaan päällekäyvin keinoin suoraan äkillisissä taloudellisissa vaikeuksissa oleville kuluttajille.

Määräaikainen korkokatto ei koske hyödykesidonnaisia luottoja, kuten yleisluottokorttiluottoja, autojen osamaksukauppaa eikä verkkokaupan erämaksumahdollisuutta. Sen sijaan luottojen suoramarkkinointikielto koskee laajemmin erilaisia kuluttajaluottoja.

Laki on voimassa heinäkuun alusta tämän vuoden loppuun saakka. Tilapäistä korkokattoa sovelletaan lain voimassaoloaikana tehtävien luottosopimusten lisäksi jo aiemmin tehtyihin jatkuvaa luottoa koskeviin sopimuksiin siltä osin kuin kyse on aikavälillä 1.7.–31.12.2020 tehtävistä luoton nostoista. Nostetulle luotolle perittävä korko määräytyy lain voimassaolon päättymisen jälkeen luottosopimuksen mukaan, ja se voisi siten olla korkeampi kuin kymmenen prosenttia

Eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen sisältyy viisi eduskunnan lausumaa, jotka liittyvät mm. ylivelkaantumisen syiden selvittämiseen, kokonaisvaltaisen ratkaisuesityksen tekemiseen korkeiden kuluttajaluottojen hillitsemiseksi, maksuhäiriömerkintöjen keston lyhentämiseen sekä kuluttajaluottojen mainonnan ja suoramarkkinoinnin hillitsemiseen pysyvällä lainsäädännöllä.

Lainmuutosten voimaantulo vahvistettiin presidentin esittelyssä 26.6.2020.

Lähde: oikeusministeriön tiedote.

Lue lisää: