Konkurssien määrä väheni tammi–elokuussa 2020 edellisvuodesta 8,6 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–elokuussa 2020 pantiin vireille 1 591 konkurssia, mikä on 149 konkurssia (8,6 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 8 598, mikä on 396 henkilöä (4,8 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi teollisuuden ja kaivostoiminnan päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 153 konkurssia, mikä on 4 konkurssia (2,7 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Konkurssien määrä väheni maa-, metsä- ja kalatalouden, rakentamisen, kaupan, kuljetuksen ja varastoinnin, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät rakentamisen päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 307 konkurssia, mikä on 55 konkurssia (15,2 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Lähde ja lisätietoja: Tilastokeskus.

Lue lisää: