Kommentoitavana kuluttaja-asiamiehen linjaus Kaupallinen vaikuttaminen kouluissa, oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa

Kommentointiaikaa on 18.9.2020 saakka.

Kuluttaja-asiamiehen linjausluonnos Kaupallinen vaikuttaminen kouluissa, oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa on julkaistu kommentoitavaksi.

Kuluttaja-asiamiehen ja Opetushallituksen yhdessä laatima linjaus Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten ja yhteisöjen välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi (2014) sekä kuluttaja-asiamiehen linjaus Koulusponsorointi ja muu markkinointi kouluissa (1997) ollaan korvaamassa siten, että kuluttaja-asiamies laatii yrityksille aiheesta uuden linjauksen Kaupallinen vaikuttaminen kouluissa, oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa.

Luonnos uudeksi linjaukseksi on kaikkien avoimesti kommentoitavissa. Viimeinen päivä kommenttien antamiselle on 18.9.2020.

Lähde ja lisätietoja: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote.

Lue lisää: