Kokeneen organisaatiopsykologin vinkit esimiehille

”Back to basics”, Pekka Järvinen kuuluttaa

Kuva Mathias Jensen_Unsplash

Bestseller-kirjailija ja organisaatiopsykologi Pekka Järvisellä on pitkä työkokemus esimiesten kouluttamisesta ja organisaatioiden konsultoinnista muutos- ja konfliktitilanteissa sekä johtamisen haasteiden ratkomisesta. Hänellä on ollut 20 oma konsultointiyritys Organisaatiokonsultointi Praxis Oy, ja kirjoja johtamistyöstä Järvinen on julkaissut jo yhdeksän. Kirjojen myyntimäärät ovat yltäneet jo yli 80 000 kappaleeseen. Miten johtaa ihmistä on hänen uusin kirjansa, jossa Järvinen jakaa oman työkokemuksensa tuomia ohjenuoria ja sanontoja, joita hän soisi esimiesten pohtivan sujuvamman ja hyvinvoivan työkulttuurin saavuttamiseksi ja oman esimiestyön parantamiseksi.

Pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan

Esimies- ja työyhteisötaitojen konkarin tuore tietokirja palauttaa ihmisten johtamisen perusasioihin. Järvisen mukaan ihmisten johtamisessa on olemassa ikiaikaisia nyrkkisääntöjä, jotka pätevät tämänkin päivän työelämässä huolimatta työelämän muutoksista ja johtamisen vaihtuvista trendeistä. Valitettavasti kokeneeltakin konkarilta perusasiat saattavat työn tiimellyksessä unohtua.

Oman johtamistyön kehittämisessä on hyvä tutkia sitä pohjaa, jolle koko oma esimiestyö ja johtamismallit rakentuvat. Hienosäätöä on helppo tehdä, kun kivijalka on kunnossa.

5 vinkkiä, joilla pääset alkuun

1. Onnistuminen synnyttää työimun.

Esimiehellä pitää olla selkeä näkemys siitä, mistä syntyy hyvä työmotivaatio, työssä viihtyminen ja työnilo. Usein työpaikan viihtymistä yritetään saada aikaan liikunnalla, illanistujaisilla ja muilla me-hengennostatustilaisuuksilla. Näitäkin virikkeitä ja viihdykkeitä tarvitaan, mutta ne eivät ole työmotivaation ydinasioita.

Jokainen tietää omasta kokemuksestaan, miltä tuntuu, jos työt eivät luista ja onnistuminen on vaikeaa: se synnyttää turhautumista, vähentää työhaluja ja heijastuu ympäristöön kielteisinä reaktioina. Kun tilannetta sitten ryhdytään korjaamaan esimerkiksi huonojen ilmapiirikartoitustulosten jälkeen, siinä ei saunailloista tai laivaristeilyistä ole apua. Niiden sijaan esimiehen pitää ensin selvittää, ovatko työssä suoriutumisen edellytykset ja puitteet kunnossa. Tietävätkö ihmiset tavoitteet, onko työt selkeästi organisoitu ja resursoitu, ovatko pelisäännöt sovittu ja onko rakennettu toimivat palaverikäytännöt?

2. Tottumus vaikuttaa rokotteen tavoin, se tekee immuuniksi muutoksille.

Harjaantuneet taidot ja vahvat rutiinit ovat merkki henkilön kokeneisuudesta, ja niistä on hänelle paljon hyötyä. Tottumukset ovat kuitenkin kaksiteräinen miekka.

Nimittäin automatisoituneiden toimintojen huono puoli on siinä, että niistä poisoppiminen on hidasta. Esimiehen vastalääkkeenä muutosten vastustuskyvylle, jonka kaavoihin kangistuminen on joissakin johdettavissa, toimii vanha totuus: vierivä kivi ei sammaloidu. Esimiehen pitää jatkuvasti haastaa henkilöstöä uudistumaan ja kyseenalaistamaan toimintatapoja. Esimiehen tulee suosia kaikkea liikettä, joka estää ihmisten jämähtämisen.

3. Johtajuus ei ole synnynnäistä vaan opittua.

Periaatteessa jokainen henkilö, joka haluaa kehittyä hyväksi esimieheksi, siinä todennäköisesti onnistuu. Työ tekijäänsä opettaa johtamistehtävässäkin, mutta rinnalleen se vaatii sekä ohjattua että omatoimista opiskelua, mentorointia ja valmennusta. Eri asia on, kenestä tulee lopulta huippujohtaja.

4. Vain se, joka syttyy, voi palaa loppuun.

Työ vie heidät helposti mennessään. Kun yhdistetään kolme asiaa: työlle omistautuva henkilö tehtävään, joka on erittäin kuormittava ja jota ei saa tekemällä valmiiksi, yhtälö on jaksamisen kannalta riskialtis. Kun tähän Bermudan kolmioon ripotellaan vielä hieman kunnianhimoa ja ylitunnollista luonteenpiirrettä, työterveyshuollossa voidaan varautua tulevaan asiakkaaseen. Huolehdi siis levosta ja työstä irrottautumisesta – ajoissa.

5. Keho kertoo lopulta totuuden.

Tunne itsesi! Erilaiset kielteiset ruumiilliset tuntemukset saattavat viestiä pitkään jatkuneesta ylirasituksesta. Itsetuntemuksen kasvattamisesta joutuu joskus maksamaan kovat oppirahat. Valitettavan usein esimiehen pitää ensin ylittää jaksamisensa rajat, jotta hän löytää ne, oppii kuuntelemaan itseään ja ennen kaikkea uskoo kuulemaansa.

***

Lue lisää ohjeita ja näkökulmia esimiestyön kehittämiseen Pekka Järvisen kirjasta Miten johtaa ihmistä – 102 ohjetta esimiehelle

Lue lisää: