KKV selvittää taksimarkkinoita

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tänä keväänä toimittanut tarkastuksia eräiden taksialalla toimivien yritysten toimitiloissa. KKV selvittää, ovatko yritykset syyllistyneet kilpailua rajoittaviin menettelyihin taksimarkkinoilla.

Kilpailulain mukainen tarkastus on KKV:n selvitystoimi. Tarkastus ei ole osoitus sen kohteena olevan elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän syyllisyydestä lainvastaiseen toimintaan.

KKV antaa ratkaisunsa elinkeinonharjoittajien menettelytapojen lainmukaisuudesta myöhemmin tarkastuksien ja muiden asiassa tehtävien selvitysten jälkeen. Virasto ei kommentoi tutkintaa sen ollessa kesken.

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote.

Lue lisää: