KKO:n ratkaisu asuinhuoneiston vuokrasopimuksen irtisanomisesta

Vuokralaisilla ei ollut oikeutta vahingonkorvaukseen

Perhe oli muuttanut työn vuoksi toiselle paikkakunnalle ja vuokrannut asuinhuoneiston toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella. Vuokrasopimus irtisanottiin vuokranantajan toimesta jo kahden ja puolen kuukauden kuluttua vuokrasuhteen alkamisesta, koska vuokranantaja aikoi jatkaa asunnon myyntiä. Vuokralaiset tiesivät, että asunto oli ollut jo aikaisemmin myynnissä. Irtisanomisaika oli neljä ja puoli kuukautta.

Korkeimmassa oikeudessa oli kyse siitä, oliko toistaiseksi voimassa olleen vuokrasopimuksen irtisanominen kahden ja puolen kuukauden kuluttua vuokrasuhteen alkamisesta hyvän tavan vastaista sillä tavoin, että vuokralaisilla olisi oikeus vahingonkorvaukseen.

Vuokralaiset pitivät irtisanomista asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 57 §:ssä tarkoitetulla tavalla hyvän tavan vastaisena. Vuokranantaja ei ollut sopimusta tehtäessä ilmoittanut, että asunto laitetaan myyntiin. Vuokralaiset katsoivat, että vuokranantajan tulee korvata muuttokustannuksista ja uuden huoneiston hankkimisesta aiheutuneet kulut sekä huoneiston vaihtumisesta aiheutunut haitta.

Korkein oikeus toteaa ratkaisussa KKO:2018:18, että vuokrasuhteen irtisanomista asunnon myynnin toteuttamiseksi on yleensä pidettävä hyvän tavan mukaisena. Asunnon myynnin aloittamisen ajankohta ei vielä vuokrasopimusta tehtäessä ollut tarkasti tiedossa ja vuokranantajalla on ollut tarve myydä asunto pikaisesti.

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus voidaan lähtökohtaisesti irtisanoa irtisanomisajan kuluttua ja vuokranantajan ei katsottu toimineen vilpillisesti tai muuten hyvän tavan vastaisesti. Näin ollen vuokralaisilla ei ollut oikeutta vahingonkorvaukseen.

Lue koko tapaus KKO:2018:18 Suomen Laki -hakupalvelusta.

 

Lue lisää: