KKO: Väärien lounasseteleiden käyttö ja luovutus täytti maksuvälinepetoksen tunnusmerkistön

A oli hankkinut vääriä lounasseteleitä ja käyttänyt niistä osan itse sekä luovuttanut osan niistä edelleen. Käräjäoikeus luki menettelyn syyksi maksuvälinepetoksena, kun taas hovioikeus katsoi A:n syyllistyneen väärennykseen.

Rikoslain 37 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan, joka hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä käyttää maksuvälinettä ilman sen laillisen haltijan lupaa, lupaan perustuvan oikeutensa ylittäen tai muuten ilman laillista oikeutta taikka luovuttaa maksuvälineen tai maksuvälinelomakkeen toiselle saattaakseen sen ilman laillista oikeutta käytettäväksi, on tuomittava maksuvälinepetoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Rikoslain 37 luvun 12 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan maksuvälineellä tarkoitetaan pankki-, maksu- tai luottokorttia, shekkiä tai muuta välinettä taikka tallennetta, jolla voidaan suorittaa maksuja, tilinostoja tai tilisiirtoja tai jonka käyttäminen on välttämätön edellytys mainittujen suoritusten tekemiseksi.

A on myöntänyt menetelleensä syytteen teonkuvauksesta ilmenevällä tavalla. Korkein oikeus totesi olevan riidatonta, että teossa käytetyt lounassetelit olivat ominaisuuksiltaan maksuvälineitä rikoslain 37 luvun tarkoittamassa merkityksessä. Menettely täytti näin ollen maksuvälinepetoksen tunnusmerkistön niiden lounassetelien osalta, jotka A oli itse käyttänyt tai luovuttanut toisille henkilöille maksua vastaan tai velan hyvityksenä.

Ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla Korkein oikeus katsoi, että A:n menettelyä oli pidettävä maksuvälinepetoksena.

Lue koko tapaus KKO:2019:44 Suomen Laki –hakupalvelussa.

Lue lisää: