KKO: Työpaikan kosteus- ja homevaurioiden mahdollinen myötävaikutus astman puhkeamiseen ei oikeuttanut korvaukseen ammattitautilain nojalla

A oli työskennellyt tiloissa, joissa oli todettu kosteusvaurioita. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla A:lla todetun astman ei katsottu todennäköisesti pääasiallisesti aiheutuneen altistumisesta kosteusvauriomikrobeille työpaikalla. A ei siten ollut astman johdosta oikeutettu korvaukseen ammattitaudin perusteella.


Ratkaisun perusteluiden mukaan A:n altistuminen työpaikalla kosteus- ja homevauriomikrobeille on mahdollisesti myötävaikuttanut hänellä todetun astman puhkeamiseen. Hänelle ei kuitenkaan ollut suoritettu PEF-työpaikkaseurantatutkimusta, ja astmaa koskevan diagnoosin ja altistuksen päättymisen välillä oli kulunut pitkä aika. Korkein oikeus katsoi, että myöskään muut esille tulleet seikat eivät riittävällä tavalla tukeneet sitä, että A:lla todettu astma olisi todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut hänen työpaikallaan olleista kosteus- ja homevaurioista. Tämän vuoksi A:lla todettu astma ei oikeuttanut ammattitautilain nojalla korvaukseen.

Lue koko tapaus KKO:2019:43 Suomen Laki –hakupalvelussa.

Lue lisää: