KKO: Työnantaja ei ollut rikkonut takaisinottovelvollisuuttaan

Taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotulle työntekijälle ei ollut tarjottu työtehtäviä, joihin työnantaja oli työsopimuslain 6 luvun 6 §:ssä säädetyn takaisinottoajan päätyttyä ottanut uusia työntekijöitä. Työntekijän mukaan työnantaja oli rikkonut takaisinottovelvollisuuttaan, koska työnantaja oli jo takaisinottoaikana tiennyt tarvitsevansa uusia työntekijöitä. 

Korkein oikeus katsoi, että työnantaja ei ollut rikkonut takaisinottovelvollisuuttaan, koska työnantaja oli vasta takaisinottoajan päättymisen jälkeen päättänyt ryhtyä toimenpiteisiin uusien työntekijöiden ottamiseksi eikä päätöksentekoa ollut siirretty takaisinottoajan päättymisen jälkeiseen aikaan takaisinottovelvollisuuden kiertämiseksi. 

Johtopäätös 

B Oy ei ollut rikkonut työsopimuslain 6 luvun 6 §:ssä (55/2001) tarkoitettua takaisinottovelvollisuuttaan missään niissä työtehtävien tarjoamatta jättämisissä, jotka A on esittänyt kannevaatimuksensa perusteeksi. Asiassa ei ollut siten perustetta velvoittaa yhtiötä suorittamaan A:lle vahingonkorvausta työsopimuslain 12 luvun 1 §:n nojalla. 

Lue koko ratkaisu KKO:2021:47 Suomen Laki –hakupalvelussa. 

Lue lisää: