KKO hylkäsi virkavelvollisuuden rikkomisesta tuomitun poliisin valituslupahakemuksen 

Kor­kein oi­keus on hy­län­nyt vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­ses­ta tuo­mi­tun po­lii­si­mie­hen va­li­tus­lu­pa­ha­ke­muk­sen. Hel­sin­gin ho­vioi­keu­den an­ta­ma tuo­mio jäi näin ol­len voi­maan. 

Hovioikeus ei ollut muuttanut Helsingin käräjäoikeuden tuomiota, jolla poliisimies oli tuomittu virkavelvollisuuden rikkomisesta 40 päiväsakon sakkorangaistukseen. 

Käräjäoikeus ja hovioikeus katsoivat selvitetyksi, että poliisimies oli käyttänyt hyväksi poliisin asemaa ja arvovaltaa pyrkimällä sovittelemaan omaa asiaansa poliisin tiloissa ja virkapuvussa. Hän oli tehtyään tutkintapyynnön alaikäisen henkilön häneen kohdistuvista rikosepäilyistä kutsunut tämän vanhempineen Pasilan poliisitalon aulaan ja esittänyt asian sopimista 1 000 euron korvausta vastaan. 

Lähde Korkeimman oikeuden tiedote 

Lue lisää: