KKO: huostaanottovideon julkaiseminen ei ollut lasten edun mukaista

Sakkorangaistusta yksityiselämää koskevan tiedon levittämisestä ei ollut syytä alentaa

Korkein oikeus  on pitänyt ennallaan hovioikeuden tuomion, jolla lasten huostaanoton täytäntöönpanoa koskevan videon julkaisseet kaksi miestä tuomittiin 30 ja 40 päiväsakon suuruisiin sakkorangaistuksiin yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. 

Miehistä toisen 9-vuotiaat lapset oli huostaanotettu, ja sosiaaliviranomaiset olivat poliisin avustamina tulleet hakemaan lapsia näiden kotoa. Lasten isä oli kuvannut tilanteen ja toimittanut videon toiselle miehelle, joka oli sumennettuaan videolla näkyvien henkilöiden kasvoja julkaissut videon YouTubessa. Lapset olivat kuitenkin olleet videolta tunnistettavissa. 

KKO katsoi, ettei videon julkaiseminen ollut oikeutettua pelkästään sillä perusteella, että julkaisemiseen oli lasten huoltajien suostumus. Huoltajalla on oikeus päättää lasta koskevista asioista ja siten lähtökohtaisesti oikeus päättää myös lasta koskevien tietojen julkaisemisesta. Tiedon julkaisemisesta päättäessään huoltajan tulee kuitenkin ottaa huomioon lapsen itsenäinen oikeus yksityiselämän suojaan ja lapsen etu. 

KKO puntaroi asiaa perusoikeuksina turvattujen yksityisyyden suojan ja sananvapauden toteutumisen kannalta. KKO katsoi, että videon julkaisemisessa oli sinänsä ollut kysymys yleiseltä kannalta merkittävästä asiasta eli viranomaisten toiminnan asianmukaisuudesta. Huostaanottoon liittyviä tietoja sisältäneen ja lasten tunteita tehokkaasti kuvanneen videon julkaiseminen oli kuitenkin voimakkaasti loukannut lasten yksityisyyttä. Videon julkaiseminen internetissä, missä kuka tahansa oli voinut katsoa sen ja mistä sen poistaminen saattoi olla käytännössä mahdotonta, oli lisäksi ollut omiaan lisäämään videon julkaisemisen vahingollisuutta. Videon julkaiseminen ei ollut lasten edun mukaista. 

Lue koko tapaus KKO:2018:81 Suomen Laki –hakupalvelusta. 

Lähde: Korkeimman oikeuden tiedote 

 

Lue lisää: