KKO arvioi vaatimusta kotietsinnän saattamisesta tuomioistuimen tutkittavaksi

Vaatimus oli pakkokeinolain määräaika huomioon ottaen saapunut myöhässä tuomioistuimeen.

A:n kesämökillä oli 25.12.2015 toimitettu kotietsintä, jossa hän ei ollut ollut läsnä ja josta hänelle ei ollut annettu etukäteen tietoa. A oli 29.2.2016 pannut vireille vaatimuksen kotietsinnän saattamisesta tuomioistuimen tutkittavaksi. Käräjäoikeus ja hovioikeus jättivät vaatimuksen myöhään saapuneena tutkimatta katsottuaan, että A oli saanut tiedon kotietsinnän toimittamisesta ja oikeudestaan saattaa kotietsintä tuomioistuimen tutkittavaksi, kun kotietsinnän toimittanut poliisimies oli välittömästi kotietsinnän jälkeen soittanut A:lle.  

Korkeimman oikeuden ratkaistavana oli kysymys siitä, oliko A saattanut kotietsinnän laillisuuden käräjäoikeuden tutkittavaksi laissa säädetyn määräajan kuluessa siten, että käräjäoikeuden olisi tullut tutkia kotietsinnän laillisuus tutkintapyynnön perusteella. Asian arvioimiseksi on ratkaistava kysymys siitä, riittikö pakkokeinolain 8 luvun 18 §:ssä säädetyn määräajan alkamiselle asianomaiselle annettu tieto pelkästään siitä, että hänen luonaan oli toimitettu kotietsintä, vai oliko hänelle tässä tarkoituksessa tullut antaa tieto myös pakkokeinolain 8 luvun 5 §:n 2 momentissa mainituista seikoista. Lisäksi kysymys oli siitä, miten tiedoksianto oli pakkokeinolain mukaan tullut muuten toimittaa ja oliko tiedoksianto tässä tapauksessa toimitettu näiden edellytysten mukaisesti. 

Kun A oli saanut tiedon kotietsinnän toimittamisesta ja pakkokeinolain 8 luvun 5 §:n 2 momentin mukaisista oikeuksistaan 25.12.2015, hänen 29.2.2016 käräjäoikeuteen saapunut vaatimuksensa kotietsinnän saattamisesta tuomioistuimen tutkittavaksi oli pakkokeinolain 8 luvun 18 §:n 1 momentin määräaika huomioon ottaen saapunut myöhässä. Hovioikeuden ratkaisua siitä, että vaatimus oli jätettävä tutkimatta, ei siten ollut aihetta muuttaa. Kun A oli esittänyt vahingonkorvausvaatimuksensa sillä edellytyksellä, että kotietsintä katsotaan toimitetun pakkokeinolain 8 luvun 5 ja 6 §:n vastaisesti, myös nämä vaatimukset oli tullut jättää tutkimatta. 

Lue koko tapaus KKO:2018:80 Suomen Laki –hakupalvelusta. 
 

 

Lue lisää: