KKO arvioi hovioikeuden tutkimisvaltaa rikosasiassa 

Syyttäjä vaati vastaajalle rangaistusta törkeästä velallisen epärehellisyydestä sillä perusteella, että tämä oli aiheuttanut yhtiön maksukyvyttömyyden tai oleellisesti pahentanut sitä. Syytteeseen yhtynyt asianomistaja vaati rikoksen perusteella vahingonkorvausta. 

Käräjäoikeus luki vastaajan syyksi yhtiön maksukyvyttömyyden oleellisen pahentamisen ja hyväksyi vahingonkorvausvaatimuksen määrän. Käräjäoikeuden mukaan vastaaja ei kuitenkaan ollut aiheuttanut yhtiön maksukyvyttömyyttä. 

Vastaaja valitti hovioikeuteen. Asianomistaja vaati kirjallisessa vastauksessaan ja syyttäjä pääkäsittelyssä, että vastaajan syyksi luetaan myös yhtiön maksukyvyttömyyden aiheuttaminen. 

Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevin perustein, että hovioikeudella oli oikeus tutkia syyttäjän ja asianomistajan vaatimukset. 

Asian jatkokäsittely 

Hovioikeus ei ollut tuomiossaan lausunut syyttäjän ja asianomistajan vaatimuksista siltä osin kuin nämä ovat vaatineet maksukyvyttömyyden aiheuttamisen syyksilukemista tai vahingonkorvauksen perustamista maksukyvyttömyyden aiheuttamiseen. Tässä tilanteessa Korkein oikeus katsoi, että oikeusastejärjestyksen vuoksi asian käsittelyä oli tarkoituksenmukaisinta jatkaa hovioikeudessa. 

Lue koko ratkaisu KKO:2021:46 Suomen Laki -hakupalvelussa. 

Lue lisää: