Kiviranta: Tutkimusyhteistyöstä lisävähennys maatalouden tulosta

Vuoden 2021 alusta maataloutta harjoittavat verovelvolliset, jotka tekevät tutkimusyhteistyötä määritelmän täyttävän tutkimusorganisaation kanssa, voivat tehdä tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksen maatalouden tulosta.

Tasavallan presidentti on 17.12.2020 vahvistanut lain tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021–2025. Uuden lain mukaan lisävähennykseen ovat oikeutettuja kaikki elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavat verovelvolliset, jotka tekevät tutkimusyhteistyötä määritelmän täyttävän tutkimusorganisaation kanssa.

Elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulosta tehtävän lisävähennyksen määrä on 50 prosenttia yrityksen tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvien tutkimushankkeiden alihankintalaskuista.

Lisävähennyksen enimmäismäärä verovuonna on 500 000 euroa ja alaraja 5 000 euroa.

Laki on tullut voimaan vuoden 2021 alusta ja sitä sovelletaan verovuosilta 2021–2025 toimitettavissa verotuksissa.

Lue lisää: