KHO:n ratkaisu ositus- ja perinnönjakokirjan julkisuudesta

Maanmittauslaitokselle osoitettu asiakirjapyyntö koski ositus- ja perinnönjakokirjaa, joka oli kuulunut aikanaan käräjäoikeudessa ratkaistuun lainhuutoasiaan. Asiakirja oli siirtynyt käräjäoikeudesta maanmittaustoimistolle ja myöhemmin Maanmittauslaitokselle siinä yhteydessä kun maakaaressa tarkoitetut kirjaamisviranomaisen tehtävät oli vuoden 2010 alusta siirretty käräjäoikeuksilta maanmittaustoimistoille. Tällaisen asiakirjan julkisuus sitä Maanmittauslaitokselta pyydettäessä määräytyi julkisuuslain eikä oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain mukaisesti. Asiakirjapyynnön ratkaiseminen kuului Maanmittauslaitoksen toimivaltaan.

Lue koko ratkaisu KHO:2019:54 Suomen Laki -hakupalvelussa.

Lue lisää: