KHO:lta ratkaisu nuuskan salakuljetukseen osallistuneen velvollisuudesta maksaa valmisteveroa

A oli ostanut nuuskaa Ruotsin Haaparannasta kaupallista tarkoitusta varten. Nuuska oli Ruotsin puolella siirretty A:n käyttämästä ajoneuvosta C:n kuljettamaan pakettiautoon Suomeen tapahtuvaa kuljetusta varten. Tulli oli takavarikoinut nuuskan C:n kuljettamasta pakettiautosta pian sen tultua Suomeen.

Asiassa oli Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksesta ratkaistavana, oliko nuuskan salakuljetukseen osallistunut A verovelvollinen Ruotsissa kulutukseen luovutetusta ja Suomeen kaupallista tarkoitusta varten tuodusta nuuskasta muun ohella valmisteverotuslain 75 §:n perusteella.

Koska kysymys oli A:n ostamasta nuuskasta, joka oli luovutettu C:n haltuun yksinomaan nuuskan kuljettamista varten, korkein hallinto-oikeus katsoi, että nuuska oli osoitettu luovutettavaksi kuljetuksen jälkeen A:lle Suomessa. Kun valmisteverotuslain 75 §:n 2 momenttia tulkittiin yhdenmukaisesti valmisteverodirektiivin 33 artiklan ja vuoden 1992 valmisteverodirektiivin 7 artiklan kanssa, A:ta oli pidettävä valmisteverotuslain 75 §:ssä tarkoitettuna henkilönä, jolle tuotteet luovutetaan Suomessa, ja siten verovelvollisena.

Lue koko ratkaisu KHO 2020:119 Suomen Laki -hakupalvelussa.

Lue lisää: