KHO pyytää unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua bussiliikenteen kilpailuttamisesta

Kuntayhtymän järjestämässä bussiliikennettä koskevassa tarjouskilpailussa tarjouspyyntöön otetulla ehdolla oli rajoitettu liikenteen enimmäismäärää, jonka yksi tarjoava yritys tai samaan konserniin tai tarjousyhteenliittymään kuuluvat yritykset voivat voittaa kyseisellä tarjouskilpailukierroksella (rajoitusehto). Hankintaan sovellettiin vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annettua lakia (349/2007).

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli kysymys siitä, oliko hankintayksikkö voinut tarjouspyyntöön ottamansa rajoitusehdon mukaisesti rajoittaa niiden hankinnan osien määrää, joista hankintasopimus voitiin tehdä yhden tarjoajan kanssa.

Rajoitusehdon käyttö kyseessä olevassa tarjouskilpailussa oli johtanut siihen, että tarjouskilpailun kohteen, jota korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä oleva A Oy:n valitus koski, oli voittanut kyseisestä kohteesta toiseksi parhaan tarjouksen tehnyt Oy B Ab eikä parhaan tarjouksen tehnyt A Oy. Rajoitusehdon soveltamisen vuoksi A Oy:n tarjouskilpailussa voittama autopäivien määrä oli vähäisempi kuin Oy B Ab:n voittama autopäivien määrä.

Korkein hallinto-oikeus päätti esittää unionin tuomioistuimelle asiaa koskevan ennakkoratkaisupyynnön.

Lue koko ratkaisu KHO:2019:53 Suomen Laki -hakupalvelussa.

Lue lisää: