Ketkä yrityksessä ovat oikeutettuja saamaan tietoja työntekijän lääkärintodistuksesta?

Kysymyksiä työoikeudesta - Yksityisyyden suoja

Esimies, palkanlaskennasta ja henkilöstöasioista vastaava henkilö sekä toimitusjohtaja ovat oikeutettuja saamaan tietoja lääkärintodistuksesta muun muassa sairausajan palkan tai siihen rinnastettavien terveydentilaan liittyvien etuuksien suorittamiseksi tai poissaolon syyn selvittämiseksi. He valmistelevat tai tekevät työsuhdetta koskevia päätöksiä ja panevat niitä täytäntöön. Työnantajan on nimettävä nämä henkilöt. Tietoja käsittelevät henkilöt eivät saa ilmaista näitä tietoja sivulliselle työsuhteen aikana eivätkä sen päättämisen jälkeen.

Työnantaja saa käsitellä työntekijän terveydentilaa koskevia tietoja, jos tiedot on kerätty työntekijältä itseltään tai hänen kirjallisella suostumuksellaan muualta.

Lääkärintodistus saadaan luovuttaa työterveyshuoltoon työterveyshuoltolain mukaisten tehtävien suorittamista varten, ellei työntekijä ole kieltänyt luovuttamista.

Työnantajan on säilytettävä työntekijän terveydentilaa koskevat tiedot erillään muista keräämistään henkilötiedoista. Terveydentilaa koskevat tiedot on poistettava välittömästi sen jälkeen, kun käsittelylle ei ole laissa tarkoitettua perustetta. Käsittelyn perustetta ja tarvetta on arvioitava vähintään viiden vuoden välein.

Peruste: laki yksityisyyden suojasta työelämässä 5 §.

***

Juttusarjan kysymykset ovat palveluidemme käyttäjien esittämiä, ja ne on julkaistu myös kootusti Esimiehen taskukirja- ja Esimiehen taskukirja 2 -teoksissa. Kysymyksiin ovat vastanneet Harri Hietala, Keijo Kaivanto ja Tapio Aaltonen. Lisää esimiehelle tärkeää tietoa kaikista työsuhteeseen liittyvistä kysymyksistä löydät Fokus-palvelun Esimiehen työoikeus -teoksesta.

Lue lisää: