Kesäkuussa voimaantulevaa lainsäädäntöä

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan kesäkuussa 2018.

Kesäkuun 2018 alusta voimaan tulevat seuraavat säädökset ja säädösmuutokset:

 • Tietoyhteiskuntakaari 917/2014 on muutettu L:lla 12.1.2018/68. Lain nimike on muutettu L:ksi sähköisen viestinnän palveluista.
 • Työsopimuslaki 55/2001 on muutettu L:lla 18.5.2018/377.
 • Metsästysasetus 666/1993 on muutettu VNA:lla 24.5.2018/392.
 • VNA kestävän metsätalouden rahoituksesta 594/2015 VNA:lla 17.5.2018/366.
 • Työaikalaki 605/1996 on muutettu L:lla 18.5.2018/378.
 • Työttömyysturvalaki 1290/2002 on muutettu L:lla 18.5.2018/380.
 • VNA alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta 346/2017 on kumottu uudella VNA:lla alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta 390/2018.
 • SosTMA lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2017 279/2017 SosTMA lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2018 383/2018.
 • A metsänhoitoyhdistyksistä 1227/1998 on muutettu VNA:lla 24.5.2018/391.
 • L työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 44/2006 on muutettu L:lla 18.5.2018/379.
 • VHp veronpalautuksen maksutavoista 1424/2016 on kumottu uudella VHp palautuksen maksamisesta maksuosoituksena 360/2018.
 • Uusi 1.6. säädös on MtMA varotoimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten villisikojen ja kotieläinten välillä 401/2017.
 • VHp yhteisön ja yhteisetuuden ennakonkannon alarajasta ja kantoeristä 566/2017 on kumottu uudella VHp yhteisön ja yhteisetuuden ennakonkannon alarajasta ja kantoeristä 389/2018.

6.6.2018 tulevat voimaan VNA:lla 26.4.2018/27 tehdyt muutokset VNA:han romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa 123/2015.

26.6.2018 tulevat voimaan seuraavat muutokset:

 • L yksityishenkilön velkajärjestelystä 58/1993 on muutettu L:lla 16.6.2017/368.
 • L konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä 137/2004 on muutettu L:lla 16.6.2017/367.
 • L yksityishenkilön velkajärjestelystä 57/1993 L:lla 16.6.2017/366.
 • L yrityksen saneerauksesta 47/1993 on muutettu L:lla 16.6.2017/365.
 • L Suomen, Tanskan, Islannin, Norjan ja Ruotsin kesken Kööpenhaminassa 7.11.1933 tehdyn, konkurssia koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta 333/1934 on muutettu lailla 16.6.2017/370.

 

Lue lisää: