Kesäkuussa 2021 voimaan tulevaa lainsäädäntöä

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan kesäkuussa.

Kesäkuussa 2021 tulevat voimaan muun muassa seuraavat säädökset ja säädösmuutokset:

 • Uusi L uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä 1145/2020.
 • L kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten on muutettu L:lla 294/2021.
 • L vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta on muutettu L:lla 394/2021.
 • VNA valtioneuvoston kansliasta on muutettu VNA:lla 412/3112.
 • VNA ulkoasiainhallinnosta on muutettu VNA:lla 413/2021.
 • VNA työ- ja elinkeinoministeriöstä on muutettu VNA:lla 414/2021.
 • PlMA asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista on muutettu PlMA:lla 415/2021.
 • L työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta on muutettu L:lla 421/2021.
 • L julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta on muutettu L:lla 422/2021.
 • Työttömyysturvalaki on muutettu L:lla 423/2021.
 • L työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta on muutettu L:lla 424/2021.
 • L Kansaneläkelaitoksesta on muutettu L:lla 425/2021.
 • SisMA kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilön palvelussuhteen ehdoista on muutettu SisMA:lla 428/2021.

Tätä listausta varten lainsäädäntöä on seurattu Suomen säädöskokoelman numeroon 429/2021.

Lue lisää: