Kansallisen lapsistrategian pohjatyö valmistunut

Tietoa lapsen oikeuksista koottu strategian pohjaksi.

Lapsistrategian pohjaksi on koottu tietoa lapsen oikeuksista niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin. Pohjatyö on tärkeä osa lapsistrategian valmistelua, joka aloitetaan parlamentaarisessa komiteassa kesäkuussa. Tavoitteena on laatia YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen perustuva lapsistrategia, joka ylittää hallituskausien rajat ja yhdistää eri hallinnonalat.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti Suomeen valmistellaan lapsenoikeusperustainen kansallinen lapsistrategia. Sen valmistelu käynnistyi vuoden 2019 loppupuolella. Maaliskuussa 2020 hallitus asetti parlamentaarisen komitean laatimaan lapsistrategiaa.
 
Lapsistrategialla luodaan kattava, johdonmukainen ja tavoitteellinen toimintapolitiikka lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien turvaamiseksi ja edistämiseksi.
 
’’Lapsistrategia on kauaskantoinen hanke, joka vaikuttaa konkreettisesti lasten ja nuorten oikeuksien toteutumiseen Suomessa. Tämä työ on laadittava vakaalle pohjalle: perusoikeuksille ja kansainvälisille ihmisoikeusvelvoitteille sekä maamme vahvalle oikeusvaltioperinteelle’’, kertoo pääsihteeri Johanna Laisaari
 
Kansallista lapsistrategiaa pohjustavaa työtä aloitettiin jo pääministeri Juha Sipilän hallituskauden lopulla, jolloin luotiin visiota lapsi- ja perhemyönteisestä Suomesta. Nyt julkaistavassa pohjatyössä näkökulma on painottunut erityisesti perus- ja ihmisoikeuksiin.
 
Kansallisen lapsistrategian oikeudellinen perusta -julkaisun ovat laatineet sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta Esa Iivonen (Mannerheimin Lastensuojeluliitto) ja Kirsi Pollari (Lastensuojelun Keskusliitto). He ovat valmistelleet selvityksen yhteistyössä lukuisten muiden lapsen oikeuksien asiantuntijoiden kanssa.

Lähde ja lisätietoja: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Lue myös sosiaali- ja terveysministeriön sivulta Sanna Koulun kolumni: Lapsen oikeudet näkyvät lasten arjessa.

Lue lisää: