Kansainvälisiä perheasioita koskevaa EU-asetusta täydentävä sääntelyehdotus lausunnolle

Avioeroa, vanhempainvastuuta ja kansainvälistä lapsikaappausta koskevaa uutta EU-asetusta aletaan soveltaa ensi vuoden elokuussa. Asetuksessa säädetään siitä, minkä jäsenvaltion tuomioistuin on tällä alalla toimivaltainen ja miten päätökset tunnustetaan ja pannaan täytäntöön toisessa EU-valtiossa.

Tällä niin sanotulla uudella Bryssel II a -asetuksella korvataan näissä asioissa nykyisin sovellettava asetus. Uusilla säännöksillä pyritään parantamaan lapsen etua ja yksinkertaistamaan menettelyitä. Asetuksen mukaan muun muassa lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat päätökset ovat suoraan täytäntöönpanokelpoisia toisissa EU-valtioissa. Lisäksi päätösten täytäntöönpanomenettelyä on osittain yhtenäistetty. 

Oikeusministeriön työryhmä on laatinut ehdotuksen asetuksen edellyttämistä täydentävistä säännöksistä kansalliseen lainsäädäntöön. Mietinnöstä voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi:ssä 15.9.2021 asti.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden elokuusta alkaen, jolloin EU-asetusta tulee alkaa soveltaa.

Lähde: oikeusministeriön tiedote

Lue lisää: